อัส-สะลัม การซื้อขายล่วงหน้า

คำอธิบาย

อธิบายความหมายและหุก่มของการซื้อขายแบบสะลัม เงื่อนไขที่จะทำให้การซื้อขายแบบล่วงหน้าถูกต้อง ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขาย จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

หุก่มของการซื้อขายแบบสะลัม

เงื่อนไขที่จะทำให้การซื้อขายแบบล่วงหน้าถูกต้อง 

ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขาย

1- การกำหนดราคา

2- การกักตุนสินค้า

3- การซื้อด้วยเงินเชื่อและขายด้วยเงินสด

4- การซื้อขายสินค้าแบบมีมัดจำ

ส่งฟีดแบ็ก