อัล-อิตกฺ การปล่อยทาส

คำอธิบาย

อธิบายความหมายและความเป็นมาของความเป็นอิสระชนและทาสในอิสลาม วิทยปัญญาในการบัญญัติการปล่อยทาส คำพูดที่ทำให้การปลดปล่อยทาสเป็นผล ความประเสริฐของการปล่อยทาส หุก่มของอัล-มุกาตะบะฮฺ(การไถ่ตัวเอง) จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก