อัล-อิตกฺ การปล่อยทาส

คำอธิบาย

อธิบายความหมายและความเป็นมาของความเป็นอิสระชนและทาสในอิสลาม วิทยปัญญาในการบัญญัติการปล่อยทาส คำพูดที่ทำให้การปลดปล่อยทาสเป็นผล ความประเสริฐของการปล่อยทาส หุก่มของอัล-มุกาตะบะฮฺ(การไถ่ตัวเอง) จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  อัล-อิตกฺ การปล่อยทาส

  ﴿العتق﴾

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์

  แปลโดย : อิสมาน จารง

  ผู้ตรวจทาน : ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  2009 - 1430

  ﴿العتق﴾

  « باللغة التايلاندية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة: عثمان جارونج

  مراجعة: فيصل عبدالهادي

  2009 - 1430

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  อัล-อิตกฺ การปล่อยทาส

  อัล-อิตกฺ คือการปลดปล่อยมนุษย์ผู้หนึ่งให้เป็นไทและทำให้หลุดพ้นจากสภาพการเป็นทาส

  ความเป็นอิสระชนและทาสในอิสลาม

  มนุษย์ทุกคนในอิสลามถือว่าเป็นอิสระชน และจะไม่เกิดสภาพความเป็นทาสยกเว้นด้วยสาเหตุเดียว นั่นคือกรณีที่เขาถูกจับเป็นเชลย โดยที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา (กาฟิรฺ) และทำการสู้รบกับมุสลิม และอิสลามได้ให้การปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสด้วยหลากหลายสาเหตุเพื่อหลุดพ้นจากความตกต่ำกลับมาเป็นไทได้อีกครั้ง โดยกำหนดให้การไถ่ทาสเป็นอันดับขั้นแรกที่จะไถ่บาปจากการมีเพศสัมพันธ์ในตอนกลางวันของเดือนเราะมะฎอน การซิฮารฺ(เปรียบภรรยาเหมือนมารดา) การฆ่าคนโดยไม่เจตนา เช่นเดียวกับการกำหนดให้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ชำระบาปในการทำสาบานและอื่นๆ

  วิทยปัญญาในการบัญญัติการปล่อยทาส

  อัล-อิตกฺ เป็นหนึ่งในการงานที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทำ เพราะอัลลอฮฺ ตะอาลา กำหนดให้มันเป็นการไถ่บาปจากการฆ่าคนและบาปอื่นๆ และเช่นกันมันมีส่วนทำให้มนุษย์ที่บริสุทธิ์ได้หลุดพ้นจากความต่ำต้อยของการเป็นทาส ทำให้เขามีสิทธิในการบริหารตัวเองและทรัพย์สินโดยอิสระ และทาสที่ดีที่สุด(ในการปลดปล่อย)คือที่มีราคาสูงสุดและมีค่ามากที่สุด ณ ผู้ครอบครองเขา

  อิสลามได้มาในขณะที่ระบบทาสมีแล้วอยู่แล้วในสังคม และอิสลามก็ได้เปิดประตูเพื่อที่จะปลดปล่อยให้พ้นจากระบบนี้

  คำพูดที่ทำให้การปลดปล่อยทาสเป็นผล

  การปลดปล่อยทาสจะมีผลทั้งจากผู้(กล่าว)ที่มีเจตนาจริงและล้อเล่น โดยมีผลด้วยทุกคำกล่าวที่บ่งบอกถึงการปลดปล่อยทาส เช่น ท่านเป็นอิสระแล้ว ท่านเป็นทาสที่ถูกปลดปล่อยแล้ว เป็นต้น และใครก็ตามที่ครอบครองเครือญาติที่เป็นมะหฺร็อม (บุคคลที่ไม่สามารถแต่งงานกับเขาได้) ถือว่าทาสนั้นเป็นไทด้วยการครอบครองนั้น เช่นแม่ของเขา พ่อของเขา เป็นต้น และทาสหญิงใดที่ให้กำเนิดบุตรกับเจ้านายของเธอถือว่าเธอเป็นไทหลังจากที่นายคนนั้นเสียชีวิตลง

  ความประเสริฐของการปล่อยทาส

  รายงานจากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ ว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า:

  «أَيُّـمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَءاً مُسْلِـماً اسْتَنْقَذَ الله بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْـهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ». متفق عليه.

  ความว่า "บุคคลใดที่ได้ปลดปล่อยทาสคนหนึ่งที่เป็นมุสลิม อัลลอฮฺจะทรงให้เขารอดพ้นด้วยทุกอวัยวะของทาสนั้นทุกอวัยวะของเขาจากไฟนรก” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ หมายเลข 2517 ซึ่งคำรายงานนี้เป็นของท่าน และบันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 1509)

  อัล-มุกาตะบะฮฺ คือการที่เจ้านายขายทาสให้กับตัวทาสเอง ด้วยทรัพย์สินที่เป็นภาระ(เป็นหนี้)เหนือทาสคนนั้น(ที่จะต้องหามาจ่ายเพื่อไถ่ตัวเอง)

  หุก่มของการอัล-มุกาตะบะฮฺ

  ถือว่าเป็นวาญิบ เมื่อทาสที่มีคุณลักษณะเป็นคนดีได้ขอจากเจ้านายให้ทำข้อตกลงมุกาตะบะฮฺ เพราะอัลลอฮฺกล่าวว่า :

  ( ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ) (النور/33)

  ความว่า “และบรรดาทาสที่พวกเจ้าครอบครอง ผู้แสวงหาหนังสือ (สัญญาปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระ) พวกเจ้าก็จงให้สัญญาปลดปล่อยแก่พวกเขาเถิด หากพวกเจ้ารู้ว่าเป็นผลดีสำหรับพวกเขา (ในการที่เขาได้รับอิสระ) และพวกเจ้าจงมอบแก่พวกเขาจากทรัพย์สินบางส่วนของอัลลอฮฺ ที่พระองค์ทรงประทานแก่พวกเจ้า” (อัน-นูร: 33)

  วาญิบเหนือนายทาสที่จะต้องช่วยทาสอัล-มุกาตับ (ทาสที่มีความประสงค์จะไถ่ตัวเอง) ด้วยกับทรัพย์สินส่วนหนึ่งของเขา เช่น หนึ่งส่วนสี่ หรือยอมลดหนี้จากเขาจำนวนเท่ากับเท่านั้น(หนึ่งส่วนสี่) เป็นต้น และอนุญาตให้ขายทาสมุกาตับได้ โดยผู้ที่ซื้อไปทำหน้าที่แทนนายทาสเก่าที่ทำสัญญามุกาตะบะฮฺ ดังนั้นเมื่อใดที่ทาสนั้นได้จ่ายตามจำนวนที่ต้องจ่ายเขาก็จะเป็นไท และหากไม่สามารถจ่ายได้ เขาก็จะกลับมาเป็นทาสตามเดิม

  โอ้อัลลอฮฺ โปรดทรงปลดปล่อยพวกเราทุกคนจากไฟนรกด้วยเถิด และขอให้ทรงปกป้องพวกเราจากความต่ำต้อยของโลกนี้ และทรงป้องกันพวกเราจากการลงโทษในโลกหน้าด้วยเถิด