การเชือดสัตว์

คำอธิบาย

อธิบายความหมายการเชือดสัตว์ในบัญญัติอิสลาม วิธีการเชือดสัตว์ เงือนไขการเชือดสัตว์ที่ถูกต้อง ประเภทของซากสัตว์หรือสัตว์ที่ตายโดยไม่เชือด สัตว์ที่เชือดโดยชาวคัมภีร์ (อะฮฺลุลกิตาบ) การเชือดสัตว์ที่เชือดยาก เมื่อใดที่มุสลิมสามารถกินสัตว์ที่เชือดโดยชาวคัมภีร์ได้? หุก่มการกินสัตว์ที่ล่ามาได้ การเชือดสัตว์เพื่อทำบุญให้ผู้อื่น คุณลักษณะของการเชือดสัตว์ที่ดี

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  การเชือดสัตว์

  ﴿الذكاة﴾

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์

  แปลโดย : ริซัลย์ สะอะ

  ผู้ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  2009 - 1430

  ﴿الذكاة﴾

  « باللغة التايلاندية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة: ريزال أحمد

  مراجعة: صافي عثمان

  2009 - 1430

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  การเชือดสัตว์

  การเชือดสัตว์ คือ การเชือดสัตว์บกที่กินได้ ด้วยการตัดหลอดลมและหลอดอาหารพร้อมกับเส้นเลือดใหญ่สองเส้นหรือเส้นเดียว หรือแทงที่คอถ้าหากเป็นสัตว์ที่เชือดไม่ได้ เช่น สัตว์ที่พยศและเชือดได้ยาก

  วิธีการเชือดสัตว์

  วิธีการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม คือ เชือดอูฐขณะที่มันกำลังยืนอยู่และผูกเท้าหน้าข้างซ้ายของมัน โดยการแทงด้วยของมีคมที่ต้นคอ และนั่นก็คือส่วนที่เรียกว่า อัล-วิฮฺดะฮฺ ที่อยู่ระหว่างต้นคอกับส่วนอก ส่วนการเชือดวัว แพะ หรือสัตว์อื่นๆ ที่คล้ายกันนั้น ให้เชือดด้วยมีดโดยพลิกให้มันนอนบนลำตัวด้านซ้าย และห้ามมิให้นำสัตว์มาเป็นเป้ายิง

  การเชือดตัวอ่อนที่อยู่ในท้อง คือเชือดแม่ของมัน ถ้าหากตัวอ่อนที่อยู่ในท้องออกมาและมีชีวิตก็ไม่สามารถกินได้นอกจากต้องเชือดมันด้วย

  เงือนไขการเชือดสัตว์ที่ถูกต้อง

  1. คนเชือดต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญา เป็นมุสลิมหรือชาวคัมภีร์ (อะฮฺลุลกิตาบ) เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ ฉะนั้นไม่เป็นที่อนุมัติในการเชือดสัตว์ซึ่งผู้เชือดนั้นเป็นคนมึนเมา หรือคนบ้า หรือคนกาฟิรฺที่มิใช่ชาวคัมภีร์

  2. เครื่องมือในการเชือดสัตว์ อนุญาตให้เชือดสัตว์ด้วยของมีคมทุกชนิดที่สามารถให้เลือดไหลออกมาจากร่าง ที่มิใช่ฟันและเล็บ

  3. ให้เลือดไหลออกมาจากร่างด้วยการตัดหลอดลมและหลอดอาหาร และการเชือดที่สมบูรณ์นั้นจะต้องตัดทั้งสองพร้อมกับเส้นเลือดใหญ่สองเส้น

  4. จะต้องเอ่ยนามของอัลลอฮฺขณะลงมือเชือด โดยกล่าวคำว่า บิสมิลลาฮฺ ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ถ้าหากลืมเอ่ยนามของอัลลอฮฺขณะเชือด อนุญาตให้กินได้ แต่ถ้าเจตนาไม่เอ่ยนามของอัลลอฮฺก็ไม่อนุญาตให้กิน

  5. สัตว์ที่ล่าได้นั้นไม่เป็นที่หะรอมในสิทธิของอัลลอฮฺ เช่น สัตว์ที่ล่าในเขตหวงห้ามในนครมักกะฮฺ หรือล่าโดยผู้ที่ครองอิหฺรอม (เพื่อประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะฮฺ)

  ประเภทของซากสัตว์หรือสัตว์ที่ตายโดยไม่เชือด

  สัตว์ที่ตายโดยถูกรัดคอ หรือถูกตีที่หัว หรือถูกช็อตด้วยไฟฟ้า หรือแช่ในน้ำร้อน หรือด้วยแก๊สที่ทำให้ตายเพราะหมดลมหายใจ ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามไม่อนุญาตให้รับประทาน เพราะในกรณีดังกล่าวเลือดจะค้างอยู่ในเนื้อสัตว์ ซึ่งจะเป็นอันตรายกับผู้ที่รับประทาน และเป็นการขับวิญญาณออกจากร่างสัตว์ด้วยวิธีที่ขัดกับซุนนะฮฺ สัตว์อยู่ในสถานะเดียวกันกับสัตว์ที่ตายเอง

  สัตว์ที่เชือดโดยชาวคัมภีร์ (อะฮฺลุลกิตาบ)

  1. สัตว์ที่เชือดโดยชาวยิวหรือคริสเตียน ถือว่าหะลาล อนุญาตให้รับประทานได้ เนื่องจากโองการของอัลลอฮฺตะอาลาที่ว่า

  (ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) [المائدة/5].

  ความว่า "วันนี้สิ่งดี ๆ ทั้งหลายได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าแล้ว และอาหารของบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์นั้นเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้ว และอาหารของพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขา" (อัล-มาอิดะฮฺ 5)

  2. เมื่อมุสลิมรู้ว่าสัตว์ที่เชือดโดยชาวคัมภีร์นั้น ถูกเชือดด้วยวิธีที่ผิดกับหลักศาสนา อย่างเช่น รัดคอ หรือ ช็อตด้วยไฟฟ้า ก็ไม่อนุญาตให้เขารับประทาน ส่วนสัตว์ที่เชือดโดยคนกาฟิรฺที่มิใช่ชาวคัมภีร์ไม่อนุญาตให้รับประทานทุกกรณี

  การเชือดสัตว์ที่เชือดยาก

  การเชือดสัตว์ที่ไม่สามารถควบคุมหรือไม่สามารถเชือดโดยวิธีปกติ จะเป็นสัตว์ที่ถูกล่าหรือสัตว์เลี้ยงก็ตามให้เชือดที่ส่วนใดก็ได้ของลำตัว

  และการฆ่าสัตว์โดยไร้ความชอบธรรมและไม่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์เป็นสิ่งที่ต้องห้าม

  เมื่อใดที่มุสลิมสามารถกินสัตว์ที่เชือดโดยชาวคัมภีร์ได้?

  เมื่อมุสลิมรู้ว่าชาวคัมภีร์ได้เอ่ยนามของอัลลอฮฺขณะเชือดสัตว์ ก็อนุญาตให้รับประทานสัตว์ที่เชือดนั้นได้ และหากรู้ว่าเขาไม่ได้เอ่ยนามของอัลลอฮฺขณะเชือด สัตว์นั้นก็ไม่อนุญาตให้เขารับประทาน

  แต่ถ้าหากไม่รู้ว่าเขาได้เอ่ยนามของอัลลอฮฺหรือไม่ ก็อนุญาตให้รับประทานเช่นกัน เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้วสัตว์ที่ถูกเชือดโดยชาวคัมภีร์เป็นสิ่งที่อนุมัติ และเราไม่จำเป็นต้องสอบถามหรือสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเชือดของเขา แต่ตรงกันข้ามการไม่ซักถามและไม่สืบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีกว่า

  ไม่อนุญาตให้รับประทานสัตว์ที่ควบคุมมันได้โดยไม่เชือด นอกจากตั๊กแตนและปลา

  และสัตว์ทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำและไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นอกจากในน้ำ อนุญาตให้รับประทานได้โดยไม่ต้องเชือด

  หุก่มการกินสัตว์ที่ล่ามาได้

  ไม่อนุญาตให้รับประทานสัตว์บกทุกชนิดและสัตว์จำพวกนกที่เป็นสัตว์หะลาลนอกจากด้วยเงื่อนไขสองอย่างคือ

  หนึ่ง ต้องเชือด

  สอง ต้องเอ่ยนามของอัลลอฮฺขณะเชือด

  การเชือดสัตว์เพื่อทำบุญให้ผู้อื่น

  ผู้ใดก็ตามที่เชือดสัตว์ที่รับประทานได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรืออื่นๆ แล้วนำไปบริจาคทานเพื่ออุทิศบุญกุศลที่ได้ให้กับผู้ที่ตายไปแล้ว ถือว่าไม่เป็นไรและเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ แต่ถ้าหากเขาเชือดสัตว์ดังกล่าวเพื่อบูชาผู้ที่ตายหรือเพื่อเคารพต่อผู้ตายนั้น การปฏิบัติดังกล่าวทำให้เขาได้กลายเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺแล้ว และไม่อนุญาตให้รับประทานเนื้อสัตว์ดังกล่าวทั้งตัวเขาเองและผู้อื่นด้วย

  คุณลักษณะของการเชือดสัตว์ที่ดี

  1. ต้องเชือดด้วยมีดที่คม ไม่เชือดด้วยมีดที่ทื่อซึ่งจะเป็นการทรมานสัตว์ และไม่เชือดสัตว์ขณะที่คู่ของมันหรือสัตว์ตัวอื่นๆ กำลังมองดู ซึ่งทำให้มันกลัว และไม่ลับมีดต่อหน้าสัตว์ และไม่ตัดคอหรือถลกหนังออกหรือตัดอวัยวะใดๆ ก่อนที่วิญญาณของมันจะออกจากร่างของมัน และการฆ่าอูฐนั้นคือแทงที่ต้นคอ ส่วนสัตว์อื่นๆ นั้นให้เชือด

  จากท่านชัดด๊าด บินเอาส์ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กล่าวว่า สองสิ่งที่ฉันได้จดจำจากท่าน รอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ท่านได้กล่าวว่า

  «إنَّ الله كَتَـبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإذَا قَتَلْتُـمْ فَأَحْسِنُوْا القِتْلَةَ، وَإذَا ذَبَـحْتُـمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْـحَ، وَلْيُـحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَـهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَـهُ». أخرجه مسلم.

  ความว่า "แท้จริงอัลลอฮฺทรงกำหนดให้ทำดีต่อทุกสิ่ง ดังนั้นเมื่อพวกท่านฆ่าก็จงฆ่าด้วยดี เมื่อพวกท่านเชือดสัตว์ก็จงเชือดด้วยวิธีที่ดี พวกท่านจงลับมีดให้คมและให้สัตว์เชือดนั้นถูกเชือดในสภาพที่ดี(คือไม่ทรมานมัน)" (บันทึกโดยมุสลิม 1955)

  2. ส่งเสริมให้หันหน้าและตัวสัตว์ที่จะเชือดไปทางกิบลัต และให้เสริมการกล่าวตักบีรพร้อมกับกล่าวบิสมิลลาฮฺ คือกล่าวว่า "บิสมิลลาฮิ วัลลอฮุอักบัรฺ" หลังจากนั้นจึงลงมือเชือด (ดู หะดีษ เศาะฮีหฺ ที่บันทึกโดย อบู ดาวูด 2810 และ อัต-ติรมิซีย์ 1521)