การเชือดสัตว์

คำอธิบาย

อธิบายความหมายการเชือดสัตว์ในบัญญัติอิสลาม วิธีการเชือดสัตว์ เงือนไขการเชือดสัตว์ที่ถูกต้อง ประเภทของซากสัตว์หรือสัตว์ที่ตายโดยไม่เชือด สัตว์ที่เชือดโดยชาวคัมภีร์ (อะฮฺลุลกิตาบ) การเชือดสัตว์ที่เชือดยาก เมื่อใดที่มุสลิมสามารถกินสัตว์ที่เชือดโดยชาวคัมภีร์ได้? หุก่มการกินสัตว์ที่ล่ามาได้ การเชือดสัตว์เพื่อทำบุญให้ผู้อื่น คุณลักษณะของการเชือดสัตว์ที่ดี

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

เนื้อหา

 

วิธีการเชือดสัตว์

เงือนไขการเชือดสัตว์ที่ถูกต้อง

ประเภทของซากสัตว์หรือสัตว์ที่ตายโดยไม่เชือด

สัตว์ที่เชือดโดยชาวคัมภีร์ (อะฮฺลุลกิตาบ)

การเชือดสัตว์ที่เชือดยาก

เมื่อใดที่มุสลิมสามารถกินสัตว์ที่เชือดโดยชาวคัมภีร์ได้?

หุก่มการกินสัตว์ที่ล่ามาได้

การเชือดสัตว์เพื่อทำบุญให้ผู้อื่น

คุณลักษณะของการเชือดสัตว์ที่ดี

ส่งฟีดแบ็ก