หุก่มการบริโภคสัตว์ที่เชือดโดยชาวคัมภีร์ในปัจจุบัน

คำอธิบาย

คำถาม บางทีเราจำเป็นต้องรับประทานอาหารนอกที่พัก เช่นตามร้านอาหารจานด่วนของอเมริกา อาหารทุกอย่างคือไก่และเนื้อ และเราไม่รู้เลยว่าสัตว์เหล่านั้นถูกเชือดอย่างไร ด้วยการช็อตไฟฟ้า พ่นไฟ หรือด้วยการรัดคอ? และพวกเราก็ไม่รู้เช่นเดียวกันว่าเขากล่าวพระนามของอัลลอฮฺหรือไม่? เช่นนี้ อนุญาตให้เรารับประทานอาหารเหล่านั้นหรือไม่ ?

ส่งฟีดแบ็ก