หุก่มการบริโภคสัตว์ที่เชือดโดยชาวคัมภีร์ในปัจจุบัน

คำอธิบาย

คำถาม บางทีเราจำเป็นต้องรับประทานอาหารนอกที่พัก เช่นตามร้านอาหารจานด่วนของอเมริกา อาหารทุกอย่างคือไก่และเนื้อ และเราไม่รู้เลยว่าสัตว์เหล่านั้นถูกเชือดอย่างไร ด้วยการช็อตไฟฟ้า พ่นไฟ หรือด้วยการรัดคอ? และพวกเราก็ไม่รู้เช่นเดียวกันว่าเขากล่าวพระนามของอัลลอฮฺหรือไม่? เช่นนี้ อนุญาตให้เรารับประทานอาหารเหล่านั้นหรือไม่ ?

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  หุก่มการบริโภคสัตว์ที่เชือดโดยชาวคัมภีร์ในปัจจุบัน

  حكم الأكل من ذبائح أهل الكتاب المعاصرين

  ชัยคฺ อับดุลลอฮฺ อิบนุ ญิบรีน

  แปลโดย : ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله

  ترجمة: فيصل عبدالهادي


  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  หุก่มการบริโภคสัตว์ที่เชือดโดยชาวคัมภีร์ในปัจจุบัน

  คำถาม

  บางทีเราจำเป็นต้องรับประทานอาหารนอกที่พัก เช่นตามร้านอาหารจานด่วนของอเมริกา อาหารทุกอย่างคือไก่และเนื้อ และเราไม่รู้เลยว่าสัตว์เหล่านั้นถูกเชือดอย่างไร ด้วยการช็อตไฟฟ้า พ่นไฟ หรือด้วยการรัดคอ? และพวกเราก็ไม่รู้เช่นเดียวกันว่าเขากล่าวพระนามของอัลลอฮฺหรือไม่? เช่นนี้ อนุญาตให้เรารับประทานอาหารเหล่านั้นหรือไม่ ?

  คำตอบ

  เราขอแนะนำให้ละทิ้งการบริโภคเนื้อที่คลุมเครือเหล่านั้น เพราะเป็นไปได้ที่มันอาจจะไม่อนุมัติ เพราะโดยส่วนใหญ่พลเมืองประเทศนั้นไม่ได้ปฏิบัติวิธีการเชือดตามหลักชะรีอะฮฺ นั่นคือการเชือดด้วยมีดที่คม เลือดได้ไหลออก และการกล่าวพระนามของอัลลอฮฺ

  การเชือดของพวกเขาส่วนมากจะกระทำโดยวิธีการช็อตไฟฟ้า หรือไม่ก็จุ่มลงไปในน้ำร้อน ทั้งนี้เพื่อให้หนังและขนหลุดออกง่าย และเพื่อเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับเนื้อสัตว์ เนื่องจากยังคงมีเลือดหลงเหลืออยู่ในเส้นเลือด อีกทั้งพวกเขาก็มิได้ยอมรับการกล่าวพระนามของอัลลอฮฺขณะเชือดด้วย

  อัลลอฮฺตรัสว่า

  (وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (الأنعام : 121 )

  ความว่า: และพวกเจ้าจงอย่าบริโภคสิ่งที่พระนามของอัลลอฮฺมิได้ถูกกล่าวไว้บนมัน [อัล-มาอิดะฮฺ : 121]

  และการที่อัลลอฮฺอนุมัติให้บริโภคสัตว์ที่เชือดโดยชาวคัมภีร์นั้น เนื่องจากว่าในสมัยก่อนพวกเขาจะกล่าวพระนามของอัลลอฮฺในขณะเชือดและพวกเขาก็ใช้มีด และเลือดก็จะไหลออกจากสัตว์จนหมด นี่คือปกติสามัญของพวกเขาในสมัยก่อน เพราะได้ปฏิบัติตามคัมภีร์ที่พวกเขายอมรับกัน

  ส่วนในปัจจุบันนี้ พวกเขาไม่ได้กลับไปหาและปฏิบัติตามคัมภีร์ ดังนั้นพวกเขาเสมือนคน "มุรฺตัด" (ผู้ที่ตกออกจากศาสนาอิสลาม) และเราเห็นว่าท่านไม่ควรบริโภคสัตว์เชือดของพวกเขา นอกเสียจากว่าจะพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาได้เชือดตามหลักชะรีอะฮฺจริงๆ ถ้ามิเช่นนั้น เรามีความเห็นว่าห้ามบริโภคเนื้อที่คลุมเครือดังกล่าว แต่ให้รับประทานอาหารจำพวกปลาจากร้านอาหารนั้นได้ หรือให้ท่านเลือกร้านอาหารมุสลิมที่ยึดปฏิบัติการเชือดตามหลักชะรีอะฮฺ หรือไม่ท่านก็เชือดสัตว์ที่อนุมัติเอง เช่น ไก่ ปศุสัตว์ และเจาะจงบริโภคเฉพาะที่ท่านเชือดหรือผู้ที่ท่านไว้ใจไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือชาวคัมภีร์

  ตอบโดย ชัยคฺ อับดุลลอฮฺ อิบนุ ญิบรีน