การแต่งงานของผู้ไม่ใช่มุสลิม

คำอธิบาย

อธิบายบทบัญญัติว่าด้วยการแต่งงานของผู้ไม่ใช่มุสลิมซึ่งเข้ามารับอิสลามในภายหลัง เงื่อนไขที่จะยอมรับการแต่งงานของผู้ไม่ใช่มุสลิม ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักอิสลาม รูปแบบการจัดพิธีการแต่งงานของผู้ไม่ใช่มุสลิม สินสอดของหญิงไม่ใช่มุสลิม หุก่มเมื่อสามีภรรยาคนใดคนหนึ่งเข้ารับอิสลาม หุก่มการแต่งงานเมื่อสามีภรรยาคนใดคนหนึ่งมุรตัด (ออกจากศาสนา) สถานะของสามีเมื่อรับอิสลาม จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

เนื้อหา
  • เงื่อนไขที่จะยอมรับการแต่งงานของผู้ไม่ใช่มุสลิม ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักอิสลาม
  • รูปแบบการจัดพิธีการแต่งงานของผู้ไม่ใช่มุสลิม
  • สินสอดของหญิงไม่ใช่มุสลิม
  • หุก่มเมื่อสามีภรรยาคนใดคนหนึ่งเข้ารับอิสลาม
  • หุก่มการแต่งงานเมื่อสามีภรรยาคนใดคนหนึ่งมุรตัด (ออกจากศาสนา)
  • สถานะของสามีเมื่อรับอิสลาม

ส่งฟีดแบ็ก