อัศ-เศาะดาก (สินสอด)

คำอธิบาย

อธิบายเกร็ดความรู้ความเข้าว่าด้วย อัศ-เศาะดาก หุก่มการมอบสินสอดให้แก่ฝ่ายหญิง จำนวนสินสอดของผู้หญิง ประเภทของสินสอด เวลามอบสินสอด หุก่มผู้ที่สามีตายโดยไม่ทันมอบสินสอดแก่ภรรยา หนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก