วะลีมะฮฺ (งานเลี้ยง) ของคู่บ่าวสาว

คำอธิบาย

อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดวะลีมะฮฺ หรืองานเลี้ยงเนื่องในโอกาสการสมรส ประกอบด้วย หุก่มการจัดวะลีมะฮฺ หุก่มตอบรับคำเชิญงานวะลีมะฮฺของคู่บ่าวสาว สิ่งที่ควรกล่าวสำหรับคนที่ร่วมงานวะลีมะฮฺ หุก่มการรับประทานอาหารในวะลีมะฮฺ การร่วมงานที่มีอบายมุข เป็นต้น จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ (อัพเดทแก้ไขปรับปรุงล่าสุด 6-6-2009)

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

- เนื้อหา -

> > > >

เวลาการจัดงานวะลีมะฮฺ 

หุก่มการจัดวะลีมะฮฺ 

หุก่มตอบรับคำเชิญงานวะลีมะฮฺของคู่บ่าวสาว

สิ่งที่ควรกล่าวสำหรับคนที่ร่วมงานวะลีมะฮฺ

หุก่มการรับประทานอาหารในวะลีมะฮฺ

การร่วมงานที่มีอบายมุข

สิ่งที่ควรทำเมื่อพบเห็นหญิงที่ต้องตา

การฟุ่มเฟือยในการจัดงานเลี้ยง

การต้อนรับผู้มีเกียรติและผู้รู้ด้วยอาหาร

การประกาศการแต่งงาน

หุก่มการถ่ายรูป

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงทำ

สิ่งที่อนุญาตสำหรับผู้ชายและผู้หญิง

หุก่มการเลียนแบบผู้หญิงไม่ใช่มุสลิม

 

ส่งฟีดแบ็ก