อัล-ลิอาน การแช่งระหว่างสามีภรรยา

คำอธิบาย

อธิบายรายละเอียดว่าด้วย อัล-ลิอาน หรือการสาปแช่งกันระหว่างสามีภรรยาเนื่องจากการกล่าวหาว่าผิดประเวณี พร้อมอธิบายเหตุผลหรือวิทยปัญญาของการบัญญัติการสาปแช่งระหว่างสามีภรรยา เงื่อนไขของการลิอาน รูปแบบและขั้นตอนของการลีอาน จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก