อัล-ลิอาน การแช่งระหว่างสามีภรรยา

คำอธิบาย

อธิบายรายละเอียดว่าด้วย อัล-ลิอาน หรือการสาปแช่งกันระหว่างสามีภรรยาเนื่องจากการกล่าวหาว่าผิดประเวณี พร้อมอธิบายเหตุผลหรือวิทยปัญญาของการบัญญัติการสาปแช่งระหว่างสามีภรรยา เงื่อนไขของการลิอาน รูปแบบและขั้นตอนของการลีอาน จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  อัล-ลิอาน

  การสาปแช่งกันระหว่างสามีภรรยาเนื่องจากการกล่าวหาว่าผิดประเวณี

  ﴿اللعان﴾

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์

  แปลโดย : ริซัลย์ สะอะ

  ผู้ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  2009 - 1430

  ﴿اللعان﴾

  « باللغة التايلاندية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة: ريزال أحمد

  مراجعة: صافي عثمان

  2009 - 1430

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  อัล-ลิอาน

  การสาปแช่งกันระหว่างสามีภรรยาเนื่องจากการกล่าวหาว่าผิดประเวณี

  อัล-ลิอาน คือ การสาบานที่ยืนยันระหว่างสามีภรรยาทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งให้สามีขอการสาปแช่งจากอัลลอฮฺให้เกิดกับตนถ้าหากตนพูดเท็จ และให้ภรรยาขอความโกรธกริ้วจากอัลลอฮฺให้เกิดกับตนหากตนผู้เท็จ ทั้งหมดนี้ให้ทำต่อหน้าผู้พิพากษาหรือผู้ทำหน้าที่แทน

  เหตุผลหรือวิทยปัญญาของการบัญญัติการสาปแช่งระหว่างสามีภรรยา

  เมื่อสามีเห็นภรรยาผิดประเวณี แต่ไม่สามารถนำหลักฐานมายืนยันได้ หรือกล่าวหาภรรยาว่าได้ผิดประเวณีโดยที่ภรรยาให้การปฏิเสธ เพื่อไม่ให้ความเสื่อมเสียที่นางได้กระทำไว้พาดพิงถึงเขาและสร้างความเสียหายกับครอบครัว หรือเพื่อมิให้รับเด็กต่างเชื้อสายมาเป็นลูกในวงศ์ตระกูล ดังนั้นอัลลอฮฺจึงได้บัญญัติการลิอาน ( การสาปแช่งระหว่างสามีภรรยา) เพื่อเป็นทางออกให้กับปัญหาดังกล่าวและให้เขาพ้นจากความยากลำบาก และส่งเสริมให้ตักเตือนและสำทับทั้งสองให้เกรงกลัวต่ออัลลอฮฺก่อนที่จะทำการสาปแช่งกัน

  - เมื่อสามีถอนตัวและไม่ยอมสาบานเขาจักต้องถูกลงโทษของการใส่ร้าย คือเฆี่ยนแปดสิบครั้ง และเมื่อนางถอนตัวและยอมรับว่าได้ผิดประเวณีจริง นางจักต้องถูกลงโทษ และโทษนั้น คือการ ร็อจญ์มฺ (ขว้างด้วยหิน)

  - บุคคลที่ใส่ร้ายผู้อื่นที่ไม่ใช่ภรรยา ว่าได้ผิดประเวณี และไม่สามารถนำหลักฐานมายืนยันได้(พยาน 4 คน) โดยยืนยันว่าคำกล่าวหาของเขานั้นเป็นจริง จำเป็นจักต้องถูกเฆี่ยนแปดสิบครั้ง และเขาจะเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนและจะไม่ถูกรับให้เป็นพยานอีกต่อไป จนกว่าเขาจะเตาบะฮฺกลับตัวและปรับปรุงตนเอง

  อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

  (ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [النور/4-5].

  ความว่า "และบรรดาผู้กล่าวโทษบรรดาหญิงบริสุทธิ์แล้วพวกเขามิได้นำพยานสี่คนมา พวกเจ้าจงโบยพวกเขาแปดสิบที และพวกเจ้าอย่ารับการเป็นพยานของพวกเขาเป็นอันขาด ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ฝ่าฝืน นอกจากบรรดาผู้ลุแก่โทษหลังจากนั้น และพวกเขาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ" (อัน-นูรฺ 4-5)

  เงื่อนไขของการลิอาน

  1. การลิอานต้องทำกันระหว่างสามีภรรยาที่บรรลุศาสนภาวะต่อหน้าผู้พิพากษาหรือผู้ทำหน้าที่แทน

  2. สามีได้กล่าวหาว่าภรรยาผิดประเวณี

  3. ภรรยาต้องให้การปฏิเสธคำกล่าวหาดังกล่าวจนสิ้นสุดพิธีการลิอาน

  รูปแบบและขั้นตอนของการลีอาน

  เมื่อสามีได้กล่าวหาภรรยาของเขาว่าได้ผิดประเวณีแต่ไม่สามารถนำหลักฐานมายืนยัน จำเป็นต้องถูกลงโทษเนื่องด้วยการใส่ร้าย และการลงโทษจะไม่ถูกยกเลิกนอกจากด้วยการลิอาน และมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เริ่มด้วยสามีกล่าวว่า

  (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى)

  ฉันขอปฏิญานต่ออัลลอฮฺ แท้จริงฉันเป็นหนึ่งในหมู่ผู้พูดจริงในเรื่องที่ได้กล่าวหาภรรยาของฉันคนนี้ว่าเป็นผู้ผิดประเวณี (กล่าวสี่ครั้ง)

  และชี้ไปที่นางหากนางรวมอยู่ในพิธี และให้เอ่ยนามของนางหากนางมิได้อยู่ในพิธี หลังจากนั้น ครั้งที่ห้าให้เขากล่าวว่า

  (ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) [النور/7].

  ความว่า "แท้จริงการสาปแช่งของอัลลอฮฺจงมีแด่เขาหากเขาเป็นผู้ที่กล่าวเท็จ"

  2. จากนั้นให้ภรรยากล่าวว่า

  (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى)

  ฉันขอปฏิญานต่ออัลลอฮฺ แท้จริงเขาเป็นผู้พูดเท็จในเรื่องที่ได้กล่าวหาฉันว่าได้ผิดประเวณี (กล่าวสี่ครั้ง) และครั้งที่ห้าให้นางกล่าวว่า

  (ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ) [النور/9].

  ความว่า "แท้จริงความกริ้วของอัลลอฮฺจงมีแด่นางหากเขาเป็นหนึ่งในหมู่ผู้พูดจริง"

  - ส่งเสริมให้ผู้พิพากษาตักเตือนทั้งสองก่อนที่จะทำการสาปแช่งกัน โดยครั้งที่ห้าให้เอามือวางลงบนปากฝ่ายชายและกล่าวว่า

  (اتق الله ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب)

  ความว่า จงยำเกรงต่ออัลลอฮฺ แท้จริงการลงโทษในโลกดุนยาง่ายและเบากว่าการลงโทษในวันอาคิเราะฮฺ และแท้จริงต้นเหตุของการกระทำนี้เป็นสาเหตุให้ท่านได้รับโทษในอาคิเราะฮฺ

  ให้ทำเช่นเดียวกันนี้กับฝ่ายหญิงแต่ไม่ต้องวางมือบนปากของนาง ตามแบบอย่างของ
  ซุนนะฮฺในการลิอานนั้นให้ดำเนินการต่อหน้าผู้นำหรือผู้ทำหน้าที่แทน และให้ทั้งสองลิอานในขณะที่ยืนขึ้นต่อหน้ากลุ่มชน

  อัลลอฮฺ ตะอาลาได้ตรัสว่า

  (ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) [النور/6-9].

  ความว่า "และบรรดาผู้กล่าวโทษภรรยาของพวกเขา และสำหรับพวกเขาไม่มีพยานนอกจากตัวของเขาเอง ก็ให้แต่ละคนจากพวกเขาเป็นพยานแก่ตัวเองด้วยการกล่าวสาบานสี่ครั้งด้วยพระนามของอัลลอฮฺว่าแท้จริงเขาเป็นหนึ่งในหมู่ผู้พูดจริง และครั้งที่ห้าให้เขากล่าวว่า แท้จริงการสาปแช่งของอัลลอฮฺจงมีแด่เขาหากเขาเป็นผู้ที่กล่าวเท็จ และจะทำให้นางพ้นจากการลงโทษต่อเมื่อนางกล่าวสาบานสี่ครั้งด้วยพระนามอัลลอฮฺว่าเขาเป็นหนึ่งในหมู่ผู้กล่าวเท็จ และครั้งที่ห้าให้นางกล่าวว่า แท้จริงความกริ้วของอัลลอฮฺจงมีแด่นางหากเขาเป็นหนึ่งในหมู่ผู้พูดจริง" ( อันนูรฺ 6-9)

  เมื่อการลิอานได้เสร็จสิ้นลง จะเกิดผล 5 ประการ ดังนี้

  1. สามีพ้นจากโทษการสบประมาท

  2. ภรรยาพ้นจากโทษการขว้างด้วยหิน

  3. แยกกันระหว่างผู้ที่ทำการลิอานทั้งสอง

  4. ระหว่างทั้งสองจะเป็นผู้ที่ต้องห้ามตลอดกาล

  5. ทารกที่เกิดมาจะมีเชื้อสายตามแม่ ถึงแม้จะมาจากสามีก็ตาม

  หญิงที่ถูกยกเลิกการแต่งงานอันเนื่องจากการลิอาน ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเลี้ยงดูและที่พักอาศัยในช่วงที่อยู่ระหว่างอิดดะฮฺ