การวะกัฟ (การบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์)

คำอธิบาย

อธิบายความหมายของวะกัฟ วิทยปัญญาในการบัญญัติการวะกัฟ หุก่มของการวะกัฟ เงื่อนไขที่จะทำให้การวะกัฟถูกต้องเป็นผล วิธีการเขียนการวะกัฟ(จะวะกัฟอย่างไร ?) หุก่มเมื่อสิ่งที่วะกัฟมิอาจใช้ประโยชน์ได้ หุก่มการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของสิ่งที่วะกัฟ ผู้จัดการและบริหารการวะกัฟ สิ่งที่ประเสริฐที่สุดในการวะกัฟ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

เนื้อหา

> > > >

วิทยปัญญาในการบัญญัติการวะกัฟ

หุก่มของการวะกัฟ

เงื่อนไขที่จะทำให้การวะกัฟถูกต้องเป็นผล

วิธีการเขียนการวะกัฟ(จะวะกัฟอย่างไร ?)

หุก่มเมื่อสิ่งที่วะกัฟมิอาจใช้ประโยชน์ได้

หุก่มการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของสิ่งที่วะกัฟ

ผู้จัดการและบริหารการวะกัฟ

สิ่งที่ประเสริฐที่สุดในการวะกัฟ

ส่งฟีดแบ็ก