ฮิบะฮฺ และ เศาะดะเกาะฮฺ (การยกให้และการบริจาค)

คำอธิบาย

อธิบายความหมายและหุก่มของ อัล-ฮิบะฮฺและอัศ-เศาะดะเกาะฮฺ ความประเสริฐของการมีความเผื่อแผ่ใจบุญและการทำดีต่อผู้อื่น บทบัญญัติในการรับของที่ถูกยกให้ สิ่งที่ทำให้การยกให้ถือว่าใช้ได้ วิธีการยกทรัพย์สินให้แก่ลูก ๆ การเอาของที่มอบให้คนอื่นคืน สิ่งที่ผู้มอบและผู้รับมอบควรทำ การบริจาคที่ดีที่สุด ฯลฯ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

เนื้อหา

 

การช่วยเหลือด้วยทรัพย์สินนั้นมีสามระดับ

หุก่มของ อัล-ฮิบะฮฺและอัศ-เศาะดะเกาะฮฺ

ความประเสริฐของการมีความเผื่อแผ่ใจบุญและการทำดีต่อผู้อื่น

บทบัญญัติในการรับของที่ถูกยกให้

สิ่งที่ทำให้การยกให้ถือว่าใช้ได้

วิธีการยกทรัพย์สินให้แก่ลูก

การเอาของที่มอบให้คนอื่นคืน

สิ่งที่ผู้มอบและผู้รับมอบควรทำ

การบริจาคที่ดีที่สุด

การยกให้ก่อนเสียชีวิต

การปฏิเสธของขวัญ

การให้ของขวัญเพื่อผลประโยชน์

ผู้ที่สมควรรับการบริจาคทานเป็นลำดับแรก

ความดีของการใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่ดี

ส่งฟีดแบ็ก