อัล-ญิอาละฮฺ (การให้รางวัล)

คำอธิบาย

อธิบายความหมายของ อัล-ญิอาละฮฺ (การให้รางวัล) หุก่มการให้รางวัล คุณลักษณะของการให้รางวัล การยกเลิกรางวัล หุก่มของผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

อัล-ญิอาละฮฺ (การให้รางวัล)

หุก่มการให้รางวัล

คุณลักษณะของการให้รางวัล

การยกเลิกรางวัล

หุก่มของผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์

ส่งฟีดแบ็ก