อัล-ลุเกาะเฏาะฮฺ และ อัล-ละกีฏ (ทรัพย์สินที่พบตกหล่น และ เด็กที่ถูกทิ้ง)

คำอธิบาย

อธิบายความหมายของ อัล-ลุเกาะเฏาะฮฺ และ อัล-ละกีฏ (ทรัพย์สินที่พบตกหล่น และ เด็กที่ถูกทิ้ง) หุก่มของสิ่งที่ตกหล่น ทรัพย์สินที่สูญหายแบ่งเป็น 3 ประเภท หุก่มของทรัพย์สินที่หล่นหายหลังจากการประกาศ สิ่งที่พึงกระทำต่อสิ่งของที่พบแล้วเก็บไว้ หุก่มสิ่งตกหล่นในแผ่นหะรอม(มักกะฮฺและมะดีนะฮฺ) หุก่มการถามหาสัตว์ที่พลัดหลงในมัสยิด หุก่มการเก็บเด็กที่ถูกพบ การดูแลเลี้ยงดูเด็กที่ถูกพบ การคืนเด็กแก่ผู้ปกครอง มรดกของเด็กที่ถูกพบ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

อัล-ลุเกาะเฏาะฮฺ และ อัล-ละกีฏ (ทรัพย์สินที่พบตกหล่น และ เด็กที่ถูกทิ้ง)

หุก่มของสิ่งที่ตกหล่น

ทรัพย์สินที่สูญหายแบ่งเป็น  3 ประเภท

หุก่มของทรัพย์สินที่หล่นหายหลังจากการประกาศ

สิ่งที่พึงกระทำต่อสิ่งของที่พบแล้วเก็บไว้

หุก่มสิ่งตกหล่นในแผ่นหะรอม(มักกะฮฺและมะดีนะฮฺ)

หุก่มการถามหาสัตว์ที่พลัดหลงในมัสยิด

หุก่มการเก็บเด็กที่ถูกพบ

การดูแลเลี้ยงดูเด็กที่ถูกพบ

การคืนเด็กแก่ผู้ปกครอง

มรดกของเด็กที่ถูกพบ

ส่งฟีดแบ็ก