สิ่งที่เป็นมักรูฮฺ สิ่งที่เป็นวาญิบ และสิ่งที่อนุญาตสำหรับผู้ที่ถือศีลอด

คำอธิบาย

บทความว่าด้วยสิ่งที่เป็นมักรูฮฺ สิ่งที่เป็นวาญิบ และสิ่งที่อนุญาตสำหรับผู้ที่ถือศีลอด เช่น หุก่มการจูบและการเล้าโลมภรรยาสำหรับผู้ที่ถือศีลอด อัล-วิศอล(การถือศีลอดติดต่อกัน)ที่อนุญาตและต้องห้าม ลักษณะการถือและการละศีลอดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

สิ่งที่เป็นมักรูฮฺ สิ่งที่เป็นวาญิบ และสิ่งที่อนุญาตสำหรับผู้ที่ถือศีลอด

หุก่มการจูบและการเล้าโลมภรรยาสำหรับผู้ที่ถือศีลอด

อัล-วิศอล (การถือศีลอดติดต่อกัน) ที่อนุญาตและต้องห้าม

ลักษณะการถือและการละศีลอดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม

ส่งฟีดแบ็ก