เศาะดะเกาะฮฺ (การทำทานหรือบริจาค) ที่เป็นสุนัต

คำอธิบาย

อธิบายเคล็ดลับในการบัญญัติการเศาะดะเกาะฮฺ หุก่มของเศาะดะเกาะฮฺ ผลดีของเศาะดะเกาะฮฺ ผู้ที่สมควรได้รับเศาะดะเกาะฮฺมากที่สุด หุก่มเศาะดะเกาะฮฺของภรรยาที่เอาสมบัติของสามีของนางมาบริจาค เวลาในการทำเศาะดะเกาะฮฺที่ดีที่สุด หุก่มการให้เศาะดะเกาะฮฺแก่คนต่างศาสนิก โทษของผู้ที่ขอทานโดยไม่มีความจำเป็น ใครที่สามารถขอเศาะดะเกาะฮฺได้ เมื่อบุคคลหนึ่งเข้ารับอิสลามเขาจะยังคงได้รับผลบุญของการบริจาคเศาะดะเกาะฮฺของเขาก่อนการเข้ารับอิสลาม มารยาทให้การให้เศาะดะเกาะฮฺ

Download
ส่งฟีดแบ็ก