ลักษณะของการละหมาดให้กับศพ

คำอธิบาย

ข้อมูลว่าด้วย ลักษณะของการละหมาดให้กับศพ อาทิ ความเข้าใจเกี่ยวกับญะนาซะฮฺ หุก่มการละหมาดญะนาซะฮฺ วิธีการละหมาดให้กับผู้เสียชีวิต ลักษณะการวางแถวของศพหน้าอีหม่าม ลักษณะการขอดุอาอ์ในละหมาดญะนาซะฮ หุก่มการละหมาดให้กับผู้ตายชะฮีด ผู้ใดบ้างที่จะต้องทำการละหมาดญะนาซะฮฺให้ สถานที่สำหรับทำการละหมาดให้กับศพ ฯลฯ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

เนื้อหา

ความเข้าใจเกี่ยวกับญะนาซะฮฺ

หุก่มการละหมาดญะนาซะฮฺ

วิธีการละหมาดให้กับผู้เสียชีวิต

ลักษณะการวางแถวของศพหน้าอีหม่าม

ลักษณะการขอดุอาอ์ในละหมาดญะนาซะฮ

หุก่มการละหมาดให้กับผู้ตายชะฮีด

ผู้ใดบ้างที่จะต้องทำการละหมาดญะนาซะฮฺให้

สถานที่สำหรับทำการละหมาดให้กับศพ

ความประเสริฐของการละหมาดให้กับศพและการเดินตามศพไปกระทั่งถึงที่ฝังศพ

หุก่มการละหมาดให้กับศพที่ฆออิบ หรือผู้ตายที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้า

หุก่มว่าด้วยการรีบจัดการศพ

ช่วงเวลาที่ห้ามทำการฝังศพหรือทำการละหมาดให้กับศพ

ส่งฟีดแบ็ก