การตะอฺซิยะฮฺ (การแสดงความเสียใจและปลอบโยนญาติผู้ตาย)

คำอธิบาย

อธิบายข้อมูลว่าด้วยการตะอฺซิยะฮฺ (การแสดงความเสียใจและปลอบโยนญาติผู้ตาย) ประกอบด้วย ช่วงเวลาการตะอฺซิยะฮฺ หุก่มของการตะอฺซิยะฮฺ สถานที่ของการตะอฺซิยะฮฺ หุก่มการตะอฺซิยะฮฺให้กับผู้ไม่ใช่มุสลิม หุก่มการร้องไห้ให้กับผู้ตาย จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก