การเยี่ยมมัสยิดนะบะวีย์

คำอธิบาย

ข้อมูลว่าด้วยการเยี่ยมเยียนมัสยิดนะบะวีย์ ณ นครมะดีนะฮฺ ประกอบด้วย ลักษณะพิเศษของมัสยิดทั้งสามแห่ง หุก่มการเยี่ยมมัสยิดนะบะวีย์ ความประเสริฐของการละหมาดที่มัสยิดนะบะวีย์ ความประเสริฐของการละหมาดที่มัสยิดกุบาอ์ จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก