ความสัมพันธ์ระหว่างชะฮาดะฮฺกับประเภทต่างๆ ของเตาฮีด

คำอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างชะฮาดะฮฺกับประเภทต่างๆของเตาฮีด บทความจากคำฟัตวาของชัยคฺมุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน ซึ่งได้คัดลอกจากหนังสือ “ฟิกฮฺ อัล-อิบาดาต” ของท่าน

Download
ส่งฟีดแบ็ก