อัล-หุดูด (บทลงโทษในกฎหมายอิสลาม)

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วย ข้อมูลอาทิ อัล-หุดูด (การกำหนดบทลงโทษ) บทนำว่าด้วยเรื่องการกำหนดบทลงโทษ การกำหนดบทลงโทษประเภทต่างๆ วิทยปัญญาที่บทบัญญัติกำหนดบทลงโทษ การปกป้องความจำเป็นทั้งห้าประการ ความเข้าใจในการดำรงไว้ซึ่งบทลงโทษ ข้อกำหนดต่างๆ ของอัลลอฮฺ ความแตกต่างระหว่างการประหารชีวิต (กิศอศ) กับบทลงโทษ บุคคลที่จะถูกลงโทษ บทบัญญัติว่าด้วยการล่าช้าในการลงโทษ ผู้ทำหน้าที่ในการลงโทษ บทบัญญัติการลงโทษในมักกะฮฺ ลักษณะการลงโทษโดยการโบยตี บทบัญญัติเมื่อต้องโทษหลายคดี ประเภทต่างๆ ของการลงโทษโดยการโบยตี บทบัญญัติว่าด้วยผู้ที่รับสารภาพต่อผู้ปกครองว่าทำความผิด ความประเสริฐในการปกปิดความลับของตัวเองและผู้อื่น บทบัญญัติว่าด้วยการขอยกเว้นการรับโทษ บทบัญญัติว่าด้วยการละหมาดให้กับผู้ที่ถูกประหารชีวิต

Download
ส่งฟีดแบ็ก