การออกนอกศาสนา (อัรริดดะฮฺ)

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ ความหมายการออกนอกศาสนา (อัรริดดะฮฺ) บทบัญญัติว่าด้วยที่ผู้ออกนอกศาสนา วิทยปัญญาการบัญญัติโทษประหารชีวิตแก่ผู้ออกนอกศาสนา ประเภทของการออกนอกศาสนา ข้อปฏิบัติต่อผู้ที่ออกนอกศาสนา บทบัญญัติว่าด้วยการออกจากศาสนาของสามี บทบัญญัติว่าด้วยไสยศาสตร์ ข้อชี้ขาดของการเล่นไสยศาสตร์

Download
ส่งฟีดแบ็ก