บทลงโทษของผู้ก่อกบฏ

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ บทลงโทษของผู้ก่อกบฏ (ผู้ละเมิด) ลักษณะของผู้ก่อกบฏ วิธีการปฏิบัติต่อผู้ที่เป็นกบฏ สิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติขณะที่มีการเผชิญหน้ากันสองฝ่าย บทบัญญัติว่าด้วยการเป็นกบฏต่อผู้นำของมวลมุสลิม สิ่งที่จำเป็นเหนือผู้นำมวลมุสลิม จำเป็นต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามผู้นำในสิ่งที่ไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ การกลับตัว (เตาบะฮฺ) ของผู้กระทำความผิดที่มีบทลงโทษ

Download
ส่งฟีดแบ็ก