หัวใจที่ใฝ่อิสลาม หัวใจที่ต้องได้รับการดูแล

คำอธิบาย

อธิบายความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องดูแลผู้สนใจอิสลาม และผู้ที่เพิ่งรับอิสลาม โดยการปฏิบัติตามมารยาทและแบบอย่างที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เคยทำไว้เป็นตัวอย่างกับบรรดาผู้ที่ท่านเชิญชวนให้รับอิสลามในหมู่เศาะหาบะฮฺ

Download
ส่งฟีดแบ็ก