อิบาดะฮฺ

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ ความหมายของอิบาดะฮฺ (การเป็นบ่าวของพระเจ้า) เป้าหมายแห่งการสร้างญินและมนุษย์ กรอบของการทำอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ ผู้ที่ทำอิบาดะฮฺสมบูรณ์ที่สุด หน้าที่ของปวงบ่าวที่พึงกระทำต่อพระองค์อัลลอฮฺ การแสดงการนอบน้อมอย่างสมบูรณ์

Download
ส่งฟีดแบ็ก