วิธีต้อนรับเดือนเราะมะฎอน

คำอธิบาย

บทความที่กล่าวถึงวิธีการเตรียมพร้อมเพื่อต้อนรับเดือนเราะมะฎอนอันประเสริฐ เป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของเดือนแห่งการถือศีลอด การกิยาม และการทำอะมัลอิบาดะฮฺต่างๆ ซึ่งถือเป็นเทศกาลที่สำคัญสำหรับมุสลิมทุกคนในการที่จะทำความดีและเพิ่มพูนความศรัทธาของตน

Download
ส่งฟีดแบ็ก