การถือศีลอดสุนัต

คำอธิบาย

การถือศีลอดสุนัต ประเภทของการถือศีลอด ประเภทของการถือศีลอดสุนัต หุก่มการถือศีลอดวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันต่าง ๆ ที่ห้ามถือศีลอด หุก่มการถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลก่อนการถือศีลอดชดของเดือนเราะมะฎอน หุก่มการยกเลิกการถือศีลอดสุนัต จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก