ประเภทของการถือศีลอด

คำอธิบาย

ท่านชัยคฺครับ อยากทราบว่าการถือศีลอดมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ? ฟัตวาตอบโดยชัยคฺ มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน จากหนังสือ ‎‎“ฟิกฮฺ อัล-อิบาดาต”

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  ประเภทของการถือศีลอด

  أقسام الصيام

  < تايلانديไทย – Thai - >

  มุฮัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน

  محمد بن صالح العثيمين

  —™

  ผู้แปล: อัสรัน นิยมเดชา

  ผู้ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

  ترجمة: عصران نيومديشا

  مراجعة: صافي عثمان

  ประเภทของการถือศีลอด

  คำถามที่ 128:

  ท่านชัยคฺครับ อยากทราบว่าการถือศีลอดมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ?

  คำตอบ:

  การถือศีลอดแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้

  1. ประเภทที่เป็นวาญิบ โดยอาจเป็นวาญิบแบบมีสาเหตุ เช่น การถือศีลอดที่เป็นกัฟฟาเราะฮฺ หรือการถือศีลอดตามที่ได้บนไว้ (นะซัรฺ)

  หรืออาจเป็นวาญิบโดยไม่มีสาเหตุ เช่น การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ซึ่งเป็นวาญิบด้วยคำสั่งใช้ของศาสนาโดยปราศจากสาเหตุภายนอกที่เป็นการกระทำของมนุษย์

  2. ประเภทที่ไม่วาญิบ ซึ่งอาจมีลักษณะเจาะจง (มุอัยยัน) หรือไม่เจาะจง (มุฏลัก)

  ตัวอย่างกรณีที่มีลักษณะเจาะจง ก็เช่นการถือศีลอดในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี

  ส่วนกรณีที่ไม่เจาะจง ก็เช่นการถือศีลอดวันใดวันหนึ่งในรอบปียกเว้นหากมีตัวบทห้ามไว้ เช่น การเจาะจงถือศีลอดในวันศุกร์เพียงวันเดียวซึ่งไม่อนุญาตให้กระทำ เว้นแต่จะถือศีลอดอย่างน้อยหนึ่งวันก่อนหน้า (พฤหัสบดี) หรือหนึ่งวันหลังจากนั้น (เสาร์) ร่วมด้วย

  หรือกรณีที่มีตัวบทห้ามมิให้ถือศีลอดในวันอีดทั้งสอง ตลอดจนช่วงวันตัชรีก ยกเว้นผู้ประกอบพิธีหัจญ์แบบกิรอนและแบบตะมัตตุอฺซึ่งไม่ได้จัดเตรียมปศุสัตว์สำหรับเชือดพลี ก็ให้ถือศีลอดในช่วงวันตัชรีกแทนสามวันในช่วงหัจญ์ได้็น็้