คำอธิบาย

การอิอฺติกาฟ ความเข้าใจของการอิอฺติกาฟ หุก่มของการอิอฺติกาฟ เงื่อนไขของการอิอฺติกาฟ หุก่มของการอิอฺกาฟสำหรับสตรีที่มัสญิด หุก่มของการบนบานว่าจะอิอฺติกาฟ เวลาเริ่มเข้าและสิ้นสุดอิอฺติกาฟ ข้อปฏิบัติของผู้ที่อิอฺติกาฟ ช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดเพื่อทำการอิอฺติกาฟ สิ่งที่ทำให้การอิอฺติกาฟเสีย ระยะเวลาของการอิอฺติกาฟ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

ส่งฟีดแบ็ก