มุสลิมกับยุคสมัยแห่งความยุ่งเหยิง

คำอธิบาย

บทความอธิบายถึงความจำเป็นที่มุสลิมทุกคนต้องค้นหาจุดยืนที่ถูกต้อง และปฏิบัติตนอยู่บนจุดยืนดังกล่าวด้วยความเข้มแข็ง เพื่อเผชิญกับปัญหามากมายที่ถาโถมและซับซ้อนด้วยความสับสนวุ่นวายหลายด้านในโลกปัจจุบัน ในรูปของปัญหาสังคมต่างๆ มากมายอาิทิ ปัญหายาเสพติด การผิดประเวณี การขาดจริยธรรม การหมกมุ่นทางวัตถุ ฯลฯ ซึ่งคืบคลานเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ยากยิ่ง

Download
ส่งฟีดแบ็ก