ประชาชาติเดียวกัน คือวิถีแห่งการดำเนินชีวิตของเรา

คำอธิบาย

บทความที่อธิบายความหมายของความเป็นประชาชาติเดียวกันของประชาคมมุสลิม ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ
1. ความเป็นมาของประชาชาติเดียวกัน
2. ความขัดแย้งและความเป็นเอกภาพของประชาชาติ
3. ประชาชาติเดียวกันในมิติของธรรมชาติแห่งการสร้าง
4. ประชาชาติเดียวกันในมิติของงานดะอฺวะฮฺ/ชะรีอะฮฺของอัลลอฮฺ
5. ประชาชาติเดียวกันคือประชาชาติที่ดีเลิศที่สุด
6. ความขัดแย้งที่ถูกตำหนิ
7. วิธีที่จะได้มาซึ่งความเป็นประชาชาติเดียวกัน
เนื้อความเดิมเป็นบทบรรยายของ ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เนื่องโอกาสประชุมใหญ่สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยปี 2010

Download

แหล่งอ้างอิง:

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก