คำอธิบาย

อธิบายบทบัญญัติว่าด้วยซะกาตสิ่งที่ได้มาจากผืนดิน อาทิ ประเภทของสิ่งที่มาจากแผ่นดิน หุก่มซะกาตธัญพืชและผลไม้ เงื่อนไขของซะกาต ธัญพืชและผลไม้ จำนวนที่วาญิบสำหรับซะกาตธัญพืชและผลไม้ เวลาที่วาญิบซะกาต จำนวนซะกาตน้ำผึ้ง หุก่มซะกาตสวนที่มีไว้ให้เช่า หุก่มซะกาตสิ่งที่นำออกมาจากทะเล จำนวนซะกาตสินแร่ จำนวนซะกาตทรัพย์ที่ถูกฝัง
จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์

ส่งฟีดแบ็ก