ซะกาตทรัพย์สินที่เตรียมไว้เพื่อค้าขาย

คำอธิบาย

บทความว่าด้วยซะกาตของทรัพย์สินที่เตรียมไว้เพื่อค้าขาย อาทิ หุก่มซะกาตทรัพย์สินที่เตรียมไว้เพื่อค้าขาย สภาพของทรัพย์สิน การจ่ายซะกาตหุ้นส่วนในบริษัทต่างๆ ซะกาตหุ้นส่วนมีสองลักษณะ ซะกาตทรัพย์สินที่หะรอม จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ของเชคมุหัมมัด อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก