อธิบายความหมายสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ

คำอธิบาย

บทความอรรถาธิบายความหมายสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ โดยสรุป ด้วยการแยกอธิบายแต่่ละอายะฮฺ พร้อมเสริมข้อคิดต่างๆ ที่ได้รับจากสูเราะฮฺนี้ และ้ย้ำถึงความสำคัญของสูเราะฮฺ ทีุ่มุสลิมจำเป็นจะเรียนรู้และปฏิบัติ จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก