มองเหตุการณ์แผ่นดินไหวจากคำสอนอิสลาม

คำอธิบาย

มองเหตุการณ์แผ่นดินไหวจากคำสอนอิสลาม บทความที่พยายามอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กับคำสอนต่างๆ ในอิสลาม ประกอบด้วย บทนำ การเกิดแผ่นดินไหวตามหลักวิทยาศาสตร์ การเกิดแผ่นดินไหวในทัศนะอิสลาม แผ่นดินไหวคือบทลงโทษจากพระเจ้า แผ่นดินไหวเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ แผ่นดินไหวคือสัญญาณวันสิ้นโลก สรุป

Download
ส่งฟีดแบ็ก