ส่วนหนึ่งจากชีวประวัติของอบู บักรฺ อัศ-ศิดดีก

คำอธิบาย

บางส่วนจากประวัติของท่านอบู บักรฺ อัศ-ศิดดีก กล่าวถึงชีวประวัติโดยสังเขปของเคาะลีฟะฮฺอบูบักรฺ ระบุหะดีษต่างๆ ที่กล่าวถึงความประเสริฐของท่าน บทบาทของท่านและสถานะอันสูงส่งของท่านในอิสลาม จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก