การรับมรดกของสตรี

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยการที่อิสลามให้เกียรติและสิทธิแก่สตรี ในการรับมรดก อธิบายกรณีและส่วนต่างๆ ที่สตรีมีสิทธิในมรดก ทั้งนี้เป็นไปตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นจริงๆ ตามลักษณะหน้าที่ของแต่ละเพศที่แตกต่างกันระหว่างชายและหญิง

Download
ส่งฟีดแบ็ก