นิยามและความเชื่อกลุ่มแนวคิด อัล-มะตูริดียะฮฺ

คำอธิบาย

บทความแนะนำแนวคิดกลุ่มมาตูรีดียะฮฺโดยสรุป อาทิ นิยามกลุ่ม ผู้ก่อตั้งแนวคิด คุณลักษณะเฉพาะ ปราชญ์ในแนวคิดนี้ และบททบทวนบางประการเกี่ยวกับแนวความคิดของกลุ่มนี้

Download
ส่งฟีดแบ็ก