สิ่งที่ทำให้การงานที่ดีต่างๆ เป็นโมฆะ

คำอธิบาย

กล่าวถึงสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้การงาน ความดี และอะมัลต่างๆ ของมุสลิมต้องเป็นโมฆะ และไม่ได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺ อาทิ การตั้งภาคี การริยาอ์หรือโอ้อวด การลำเลิกบุญคุณ การละทิ้งละหมาดอัศร์ การรีบร้อนตัดสินเหนืออัลลอฮฺ เป็นต้น เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก