อายุขัยและโชคลาภ

คำอธิบาย

อธิบายข้อกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องอายุขัยและโชคลาภของมนุษย์ หรือที่เรียกว่า อะญัล และ ริสกี ซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺได้วางไว้เป็นกฎเกณฑ์มาก่อนที่มนุษย์จะลืมตาดูโลก และการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เป็นไปตามนั้น พร้อมทั้งอธิบายวิธีการเพิ่มพูนโชคลาภและอายุขัยให้ยืนยาว ตามคำสอนของอิสลาม เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก