จิตวิทยาแห่งชัยชนะ

คำอธิบาย

บทความเชิงกระตุ้นเตือนแก่บรรดาผู้ศรัทธาให้มีความมั่นคงต่ออุปสรรคต่างๆ และบททดสอบมากมายที่พระองค์อัลลอฮฺได้กำหนดไว้เป็นกฎเกณฑ์ในการดำรงอยู่ของความขัดแย้งระหว่างความสัจจริงเที่ยงแท้และความหลงทาง เป็นกลุ่มอายะฮฺในอัลกุรอานที่ทรงพลังเพื่อสร้างความเข้มแข็งของจิตใจผู้ศรัทธามั่นต่อพระผู้เป็นเจ้า

Download
ส่งฟีดแบ็ก