การเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ

คำอธิบาย

นำเสนอตัวบทหลักฐานต่างๆ ที่กล่าวถึงการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติ อันเป็นการงานที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งในทัศนะอิสลาม และการละเลยต่อสิทธิของเครือญาติเป็นบาปที่อัลลอฮฺจะทรงลงโทษในดุนยา รวมถึงอธิบายลำดับเครือญาติที่สมควรต้องทำดีมากที่สุดและรองลงไป จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร.อะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก