สัญญาณแห่งจุดจบที่ดี

คำอธิบาย

กล่าวถึงเครื่องหมายหรือสัญญาณต่างๆ ที่บ่งชี้ว่าเป็นการเสียชีวิตด้วยจุดจบหรือบั้นปลายชีวิตที่ดี อาทิ การตายชะฮีด การตายเพราะโรคห่า จมน้ำ ไฟไหม้ ตายเพราะคลอดบุตร มีเม็ดเหงื่อบนหน้าผากขณะเสียชีวิต การตายเพราะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง เป็นต้น จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร.อะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก