เวลาและสิ่งพึงระวังในการท่องเที่ยวต่างประเทศ

คำอธิบาย

อธิบายเรื่องความสำคัญของเวลา และสะกิดเตือนให้รู้จักใช้เวลาในทางที่เกิดประโยชน์ รวมถึงการระมัดระวังในการใช้เวลาอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่คำนึงถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของมัน และบทนะศีหะฮฺบางประการสำหรับมุสลิมที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิม

Download
ส่งฟีดแบ็ก