การได้รับความปลอดภัย

คำอธิบาย

การได้รับความปลอดภัย หรือ อัล-อาฟียะฮฺ เป็นหนึ่งในบรรดาความโปรดปรานหรือนิอฺมัตที่มนุษย์ควรระลึกและขอบคุณอัลลอฮฺอยู่เสมอ และต้องหมั่นวิงวอนขอให้พระองค์ประทานมันให้กับเขา ซึ่งความปลอดภัยแบ่งเป็นสองประเภทคือ ในโลกนี้ด้วยการมีพลานามัยที่สมบูรณ์ และในโลกหน้าคือการรอดพ้นจากโทษทัณฑ์ของอัลลอฮฺ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก