ชือและความสัมพันธ์ระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺและเศาะหาบะฮฺ

คำอธิบาย

กล่าวถึงสองประเด็นหลักๆ ที่จะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺและเศาะหาบะฮฺ และแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีความรักและผูกพันซึ่งกันและกัน และไม่มีความบาดหมางระหว่างกัน เช่นที่คนบางกลุ่มพยายามกุและหลอกลวงขึ้นมาให้เข้าใจผิดในหมู่ประชาชาติอิสลาม นั่นก็คือ
ตอนที่ 1 รายชื่ออะหฺลิลบัยตฺ โดยเฉพาะสายท่านอะลี (อะละวิยีน) ที่มีชื่อเหมือนเศาะหาบะฮฺดังต่อไปนี้
- ท่านอบูบักรฺ อัศศิดดีก
- ท่านอุมัรฺ บุตร อัลค็อฏฏอบ
- ท่านอุษมาน บุตร อัฟฟาน
- ท่านฏ็อลฮะฮฺ บุตร อุบัยดิลลาฮฺ
- ท่านมุอาวิยะฮฺ บุตร อบีซุฟยาน
- และ ท่านหญิงอาอีชะฮฺ บุตรี อบูบักรฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮุม

ตอนที่ 2 การแต่งงานเกี่ยวดองกันระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ เศาะหาบะฮฺ ซึ่งแยกเป็นหมวดย่อยดังต่อไปนี้
- การแต่งงานระหว่างอะหฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านอบูบักรฺ
- การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านซุเบรฺ
- การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านอุมัรฺ
- การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านฏ็อลหะฮฺ
- การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานบนีอุมัยยะฮฺ

โดยพยายามอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงของหลายๆกลุ่ม หลายๆ แนวคิด ทั้งของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ และชีอะฮฺ เพื่อที่จะได้ไม่มีผู้ใดเคลือบแคลงสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  ชือและความสัมพันธ์ระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ และเศาะหาบะฮฺ

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  อัสสัยยิด บิน อะหมัด บิน อิบรอฮีม

  แปลและเรียบเรียงโดย : อัสรัน นิยมเดชา

  ตรวจทานโดย : ซุฟอัม อุษมาน

  ที่มา : http://www.almabarrah.net

  2012 - 1433

  الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة رضي الله عنهم

  « باللغة التايلاندية »

  السيد بن أحمد بن إبراهيم

  ترجمة: عصران نئ يوم ديشا

  مراجعة: صافي عثمان

  المصدر: مركز البحوث في مبرة الآل والأصحاب http://www.almabarrah.net

  2012 - 1433

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  ชือและความสัมพันธ์ระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ
  และเศาะหาบะฮฺ

  (ใครว่าอะฮฺลุลบัยตฺ กับ เศาะหาบะฮฺ ไม่ถูกกัน?)

  บทนำ

  ถือเป็นเราะหฺมัตเอกองค์อัลลอฮฺตะอาลาที่ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดิน และทรงให้พวกเขาเหล่านั้นมีการแต่งงาน และสืบเชื้อสายวงศ์ตระกูล ทำให้มนุษย์ซึ่งล้วนสืบเชื้อสายมาจากท่านนบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม ได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน

  บรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ได้ทำการแต่งงานเกี่ยวดองกับบรรดาอะฮฺลิลบัยตฺ (วงศ์วานท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของท่านอะกีล, อะลี, ญะอฺฟัรฺ, อับบาส หรืออะฮฺลิลบัยตฺสายอื่นๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติธรรมดามาก สำหรับผู้ที่มีความรักใคร่ ปรองดอง และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เฉกเช่นเศาะหาบะฮฺ กับ อะฮฺลิลบัยตฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม

  แต่กลับมีคนบางกลุ่มพยายามทำให้เข้าใจว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นศัตรู เป็นอริกัน และมีความสัมพันธ์ที่ระหองระแหง มีแต่ความขัดแย้งที่ไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งต้นตอของความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนี้ก็คือการรับข้อมูลผิดๆ จากตำราทางประวัติศาสตร์ที่ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องทางสะนัด (สายรายงาน) หรือมะตัน(ตัวบท) เลยแม้แต่น้อยนิด สักแต่ว่าได้รายงาน หรือปรากฏอยู่ในตำรา บวกกับแนวคิดที่ไม่ถูกต้อง บิดเบือน และหลงผิด

  ดังนั้น นักวิชาการที่มีความละเอียดในการตรวจสอบ และมีความเป็นกลางจะสามารถค้นพบได้ไม่ยากถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างพวกเขาเหล่านั้น และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน และด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นอันนี้ทำให้ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ทำการสมรสกับท่านหญิงอาอิชะฮฺ บุตรี อบูบักรฺ และฮัฟเศาะฮฺ บุตรี อุมัรฺ และยกบุตรสาวของท่านถึงสองคนให้ท่านอุษมาน บุตร อัฟฟาน รอฎิยัลลอฮุอันฮุม

  ตัวอย่างคำพูดของเศาะหาบะฮฺที่ชี้ให้เห็นถึงความรัก ความผูกพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย ก็เช่นที่ท่านอบูบักรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ได้เคยกล่าวไว้ว่า "ฉันขอสาบานด้วยผู้ที่ชีวิตฉันนั้นอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์ (อัลลอฮฺ) แท้จริงแล้ววงศ์วานของท่านนบีนั้นเป็นที่รักสำหรับฉันยิ่งกว่าการที่ฉันจะเชื่อมสัมพันธ์กับญาติพี่น้องฉันเสียอีก" รายงานโดย อัล-บุคอรีย์(4241) และ มุสลิม (6759)

  ซึ่งการแต่งงานระหว่างเศาะหาบะฮฺ กับ อะฮฺลิลบัยตฺนั้นได้เกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วน การตั้งชื่อบุตรด้วยชื่อของอีกฝ่ายก็ถือเป็นเรื่องปกติของผู้ที่มีจิตผูกพัน มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงสองประเด็นหลักๆ ที่จะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างทั้งสองฝ่าย นั่นก็คือ

  ตอนที่ 1 รายชื่ออะหฺลิลบัยตฺ โดยเฉพาะสายท่านอะลี (อะละวิยีน) ที่มีชื่อเหมือนเศาะหาบะฮฺดังต่อไปนี้

  - ท่านอบูบักรฺ อัศศิดดีก

  - ท่านอุมัรฺ บุตร อัลค็อฏฏอบ

  - ท่านอุษมาน บุตร อัฟฟาน

  - ท่านฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัยดิลลาฮฺ

  - ท่านมุอาวิยะฮฺ บุตร อบีซุฟยาน

  - และ ท่านหญิงอาอีชะฮฺ บุตรี อบูบักรฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮุม

  ตอนที่ 2 การแต่งงานเกี่ยวดองกันระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ เศาะหาบะฮฺ ซึ่งแยกเป็นหมวดย่อยดังต่อไปนี้

  - การแต่งงานระหว่างอะหฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านอบูบักรฺ

  - การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านซุเบรฺ

  - การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านอุมัรฺ

  - การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านฏ็อลหะฮฺ

  - การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานบนีอุมัยยะฮฺ

  โดยพยายามอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงของหลายๆกลุ่ม หลายๆ แนวคิด ทั้งของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ และชีอะฮฺ เพื่อที่จะได้ไม่มีผู้ใดเคลือบแคลงสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับในบทความนี้

  หากท่านคือคนหนึ่งที่เคยได้รับข้อมูลผิดๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเศาะหาบะฮฺ กับ อะหฺลิลบัยตฺ ไม่ว่าจากแนวคิด หรือ แหล่งข้อมูลใดก็ตาม ขอให้เปิดใจให้กว้าง แล้ววางตัวเป็นกลาง เพื่อรับฟังข้อมูลที่จะได้นำเสนอผ่านสายตาท่านต่อไปนี้ หากท่านมีความจริงใจ และแน่วแน่ ที่จะค้นหาข้อเท็จจริง และความถูกต้องแล้ว อินชาอัลลอฮฺ ท่านจะได้รับการชี้นำทางจากองค์อัลลอฮฺ ตะอาลา

  (ข้อมูลส่วนใหญ่ในบทความนี้ได้มาจากหนังสือ "อัล-อัสมาอ์ วัล มุศอฮะรอต บัยนะ อะหฺลิลบัยตฺ วัศ เศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม" เขียนโดย อบู มุอาซฺ อัสสัยยิด บิน อะหฺมัด บิน อิบรอฮีม - พิมพ์โดย มะบัรฺเราะตุล อาล วัล อัศฮาบ www.almabarrah.net)

  ผู้แปลและเรียบเรียง

  ตอนที่ 1

  รายชื่ออะฮฺลิลบัยตฺ โดยเฉพาะสายท่านอะลี (อะละวิยีน) ที่มีชื่อเหมือนเศาะหาบะฮฺ

  ผู้อ่านบางท่านอาจจะเกิดความสงสัยว่า การตั้งชื่อนั้นสำคัญเช่นใดหรือ? และตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่ปัญหาทางศาสนา และอะกีดะฮฺนั้นใช้หลักฐาน หรือข้อบ่งชี้ อาทิเช่น ท่านอะลี บุตร อบี ฏอลิบ ตั้งชื่อบุตรของท่านด้วยชื่อของเศาะหาบะฮฺท่านนั้นท่านนี้? หรือการที่ท่านหะซัน หรือ หุซัยนฺ และลูกหลานวงศ์วานของท่านตั้งชื่อลูกหลานของตนด้วยชื่อของเศาะหาบะฮฺ?

  คำตอบคือ : ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าการที่ท่านอะลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ รวมถึงท่านหะซัน หุซัยนฺ และลูกหลานของท่านตั้งชื่อลูกหลานของตนด้วยชื่อหรือฉายาของเศาะหาบะฮฺ (ทั้งที่มีชื่ออื่นอีกมากมายที่สามารถจะตั้งได้) นั้นแสดงให้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน และความเลื่อมใสที่ท่านเหล่านั้นมีต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺ เพราะแน่นอนว่าคนเราจะต้องหาชื่อที่ดีที่สุดสำหรับบุตรของตน

  มีรายงานหนึ่งจากทางสายของชีอะฮฺ กล่าวไว้ว่า "วันหนึ่ง ท่านอะลี บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ ได้เข้าพบ มัรฺวาน บุตร อัลหะกัม ผู้ปกครองมะดีนะฮฺยุคท่านมุอาวิยะฮฺ เมื่อไปถึง มัรฺวานกล่าวถามท่านว่า : ท่านชื่ออะไร? ท่านตอบว่า : อะลี บุตร หุซัยนฺ มัรฺวานถามต่อ : แล้วน้องชายท่านละชื่ออะไร? ท่านตอบว่า : อะลี มัรฺวานจึงตอบกลับว่า : อะลี แล้วก็ อะลี!! บิดาของท่านนี่คงจะตั้งชื่อลูกแต่อะลีซินะ?! เมื่อท่านอะลี บุตร หุซัยนฺ กลับไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านหุซัยนฺฟัง ท่านก็กล่าวขึ้นมาว่า : หากฉันมีลูกสัก 100 คน ฉันก็จะตั้งชื่อทุกคนว่าอะลี" ( อัลกาฟีย์ ลิลกุลัยนียฺ 6/17, บิฮารุล อันวารฺ ลิลมัจญฺลิซียฺ 49/221)

  จากรายงานนี้ แสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเรานั้นจะตั้งชื่อบุตรของตนด้วยชื่อที่ตนชอบ หรือบุคคลที่ตนรัก และเลื่อมใส เช่นท่านหุซัยนฺ เมื่อท่านรักบิดาของท่าน ท่านก็ตั้งชื่อบุตรของท่านหลายๆ คนว่าอะลี นอกเหนือจากรายงานข้างต้นแล้วเรายังพบบรรดาอุละมาอ์ฝ่ายชีอะฮฺเองก็ให้ความสำคัญกับการตั้งชื่อบุตร เช่น ในหนังสือ "ตัฟศีล วะซาอิล อัชชีอะฮฺ อิลา ตะหฺศีล มะซาอิล อัชชะรีอะฮฺ " (22/388-400) ของ อัลอามิลียฺ ก็มีหลายๆ บทที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ เช่น บทว่าด้วยการตั้งชื่อบุตรด้วยชื่อที่ดี เป็นต้น

  อบูบักรฺ อัศศิดดีก (เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ)

  เป็นที่ประจักษ์ว่าท่าน อบูบักรฺ อัศศิดดีก คือ เศาะหาบะฮฺที่ประเสริฐที่สุด ท่านคือเคาะลีฟะฮฺหลังจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และผู้ที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จะไม่สงสัยเลยว่าการที่มีใครตั้งชื่อบุตรของตนว่า อบู บักรฺ นั้นคือการบ่งชี้ว่าเขาผู้นั้นรักและเลื่อมใสในตัวท่าน ซึ่งเศาะหาบะฮฺที่มีชื่อว่า อบูบักรฺ ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางที่สุดก็คือ ท่าน อบูบักรฺ อัศศิดดีก นั่นเอง (กล่าวคือ นอกจากท่าน อัศศิดดีกแล้วยังมีเศาะหาบะฮฺท่านอื่นๆที่เป็นที่รู้จักกันในนาม อบู บักรฺ แต่ไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างท่าน)

  ต้นตระกูลของท่าน

  ท่านคือ อบูบักรฺ (ชื่อจริงว่าอับดุลลอฮฺ) บุตร อบู
  กุหาฟะฮฺ (ชื่อจริงว่าอุษมาน) บุตร อามิร บุตร อัมรฺ บุตร กะอฺบ บุตร สะอฺด บุตร ตัยมฺ บุตร มุรฺเราะฮฺ บุตร กะอฺบ์ บุตร ลุอียฺ บุตร ฆอลิบ บุตร ฟิฮรฺ

  โดยตระกูลของท่านทางฝ่ายบิดาบรรจบกับตระกูลท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ปู่รุ่นที่ 6 นั่นคือ (มุรฺเราะฮฺ)

  ซึ่งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นั้นก็ห่างกับ มุรฺเราะฮฺ 6 รุ่นเช่นเดียวกัน ในทางนะสับ (ศาสตร์ว่าด้วยการนับชั้นวงศ์ตระกูล) แล้วท่าน อบู บักรฺ จึงถือว่าอยู่ใน กุอฺดัด (ระดับ) เดียวกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

  ส่วนมารดาของท่านนั้น คือ อุมมุลค็อยรฺ (ชื่อจริงว่าซัลมา) บุตรี ศ็อครฺ บุตร อุมัรฺ บุตร อามิรฺ บุตร กะอฺบ บุตร สะอฺด บุตร ตัยมฺ บุตร มุรฺเราะฮฺ กล่าวคือ ตระกูลมารดาของท่านก็บรรจบกับตระกูลท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ (มุรฺเราะฮฺ) เช่นเดียวกัน

  อะหฺลุลบัยตฺที่มีนามว่า อบูบักรฺ

  1 - อบูบักรฺ บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ

  (ดู อัลอิรฺชาด ลิลมุฟีด หน้า 186 และ 248, ตารีค อัลยะอฺกูบี บท เอาลาด อะลี, มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ 1/261, บิฮารุล อันวารฺ ลิลมัจลิซียฺ 42/120, อัลอันวารฺ อันนุอฺมานิยะฮฺ 1/371, ตารีค อัฏเฏาะบะรียฺ 3/162, เฏาะบะกอต อิบนิ สะอฺด์ 3/14)

  2 - อบูบักรฺ บุตร หะซัน บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ

  (ดู อัลอิรฺชาด ลิลมุฟีด หน้า 248, ตารีค อัลยะอฺกูบี บท เอาลาด หะซัน, มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ 1/544, อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 107, นะสับ กุรอยฺช ลิซซุบัยรี หน้า 50, ตารีค อัฏเฏาะบะรียฺ 3/343, อัลบิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ ลิบนิ กะษีรฺ 8/189, อัลกามิล ลิบนิล อะษีรฺ 3/443)

  3 - หนึ่งในฉายาของท่าน อะลี ซัยนุลอาบิดีน บุตร
  หุซัยนฺ อัชชะฮีด คือ อบูบักรฺ

  (ดู กัชฟุล ฆุมมะฮฺ บท ชีวประวัติ อะลี ซัยนุลอาบิดีน)

  4 - อบูบักรฺ บุตร มูซา (อัลกาซิม) บุตร ญะอฺฟัรฺ (อัศศอดิก) บุตร มุฮัมหมัด บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ (ดู กัชฟุล ฆุมมะฮฺ หน้า 3/10)

  5 - อบูบักรฺ อะลี (อัรริฎอ) บุตร มูซา (อัลกาซิม) บุตร ญะอฺฟัร (อัศศอดิก)

  (ดู อันนัจมุษ ษากิบ ลิฏฏ็อบเราะซี, มะกอติล อัฏฏอลิบีน ลิล อัศฟิฮานีย์ หน้า 562)

  6 - อบูบักรฺ มุฮัมหมัด (อัลมะฮฺดี อัลมุนตะซ็อรฺ) บุตร หะซัน อัลอัซกะรีย์

  ( ดู อันนัจมุษ ษากิบ ลิฏฏ็อบเราะซี )

  7 - อบูบักรฺ บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร ญะอฺฟัรฺ บุตร อบี ฏอลิบ

  (ดู อันซาบุล อัชรอฟ หน้า 68, ซิยัรฺ อะอฺลาม อันนุบะลาอฺ ลิซซะฮะบี 3/29, อัลมะอาริฟ ลิบนิ กุตัยบะฮฺ หน้า 207, ญัมฮะเราะฮฺ อันซาบิล อะร็อบ ลิบนิ ฮัซมฺ หน้า 69)

  8 - อบูบักรฺ บุตร หะซัน (อัลมุษันนา) บุตร หะซัน (อัซซิบฏฺ) บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ

  (ดู มะกอติล อัฏฏอลิบีน ลิล อัศฟิฮานีย์ หน้า 188)

  อุมัรฺ อัลฟารูก (เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ)

  ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าท่าน อุมัรฺ บุตร อัลค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เคาะลีฟะฮฺท่านที่สอง คือเศาะหาบะฮฺที่ประเสริฐที่สุดท่านหนึ่ง และผู้ที่ตั้งชื่อบุตรตนเองว่าอุมัรฺนั้นก็เพราะความรักและชื่นชอบในตัวท่าน และหวังจะให้บุตรของตนเป็นดั่งท่านอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ

  ต้นตระกูลของท่าน

  ท่านคือ อุมัรฺ บุตร อัลค็อฏฏอบ บุตร นุฟัยลฺ บุตร อับดุลอุซซา บุตร ริยาฮฺ บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร กุรฺฏ บุตร ซะรอฮฺ บุตร อะดียฺ บุตร กะอฺบ โดยตระกูลของท่านทางฝ่ายบิดาบรรจบกับตระกูลท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ (กะอฺบ)

  ส่วนมารดาของท่านนั้น คือ ฮันตะมะฮฺ บุตรี ฮาชิม บุตร อัลมุฆีเราะฮฺ บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร อุมัรฺ บุตร มัคซูม บุตร ยักเซาะฮฺ บุตร มุรฺเราะฮฺ ซึ่งตระกูลมารดาของท่านนั้นไปบรรจบกับตระกูลท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ (มุรฺเราะฮฺ)

  ซึ่ง บนู อะดียฺ ต้นตระกูลท่านนั้นเป็นที่นับหน้าถือตา และมีฐานะทางสังคมอันสูงส่ง โดย นุฟัยลฺ บุตร อับดุลอุซซา ปู่ของท่านก็เคยเป็นที่เคารพ และเป็นผู้ที่กุร็อยชฺให้การยอมรับให้เป็นผู้ตัดสินข้อพิพาทระหว่างพวกเขา

  อะหฺลุลบัยตฺที่มีนามว่า อุมัรฺ

  1 - อุมัรฺ อัลอัฏร็อฟ บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ

  (ดู ซิรฺรุล ซิลซิละติล อะละวิยะฮฺ หน้า 123, มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ 1/261, บิฮารุล อันวารฺ ลิลมัจลิซียฺ 42/120, อัลอิรฺชาด ลิลมุฟีด 1/354, กัชฟุล ฆุมมะฮฺ 2/46, อัลมะอาริฟ ลิบนิ กุตัยบะฮฺ หน้า 210, นะสับ กุรอยฺช ลิซซุบัยรี หน้า 42, ซิยัรฺ อะอฺลาม อันนุบะลาอฺ ลิซซะฮะบี 4/34, เฏาะบะกอต อิบนิ สะอฺด์ 5/87, อัลญัรฺฮ วัตตะอฺดีล ลิบนิ อบี ฮาติม 6/124)

  2 - อุมัรฺ บุตร หะซัน บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ

  (ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 103, อัลมะอาริฟ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 212, มุคตะศ็อรฺ ซะคออิริ อุกบา หน้า 238, มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ 1/342)

  3 - อุมัรฺ บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ

  (ดู กอมูซ อัรฺริญาล ลิล ตัซตุรีย์ หน้า 122-123)

  4 - อุมัรฺ (อัลอัชร็อฟ) บุตร อะลี (ซัยนุลอาบิดีน) บุตร หุซัยนฺ อัชชะฮีด

  (ดู อัลอิรฺชาด ลิลมุฟีด หน้า 261, อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 223, กัชฟุล ฆุมมะฮฺ 2/272, อัลอันวารฺ อันนุอฺมานิยะฮฺ 1/375, นะสับ กุรอยฺช ลิซซุบัยรี หน้า 61, ญัมฮะเราะฮฺ อันซาบิล อะร็อบ ลิบนิ ฮัซมฺ หน้า 53, ซิยัรฺ อะอฺลาม อันนุบะลาอฺ ลิซซะฮะบี 4/387, อัลบิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ ลิบนิ กะษีรฺ 9/104)

  5 - อุมัรฺ (อัชชะญะรีย์) บุตร อะลี (อัลอัศฆ็อรฺ) บุตร อุมัรฺ (อัลอัชร็อฟ) บุตร อะลี (ซัยนุลอาบิดีน)

  (ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 282, มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ 2/62)

  6 - อุมัรฺ บุตร มุฮัมหมัด บุตร อุมัรฺ (อัชชะญะรีย์) บุตร อะลี (อัลอัศฆ็อรฺ) บุตร อุมัรฺ (อัลอัชร็อฟ)

  (ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 282, มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ 2/62, อัลอิรฺชาด ลิลมุฟีด หน้า 261)

  7 - อุมัรฺ บุตร ยะหฺยา บุตร หุซัยนฺ บุตร ซัยดฺ อัชชะฮีด บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ

  (ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 242 และ 252, อัลอะศีลีย์ หน้า 249)

  8 - อุมัรฺ (อบูอะลี) บุตร ยะหฺยา บุตร หุซัยนฺ (อันนะกีบ) บุตร อะฮฺหมัด (อัลมุฮัดดิษ) บุตร อุมัรฺ บุตร ยะหฺยา บุตร หุซัยนฺ บุตร ซัยดฺ อัชชะฮีด บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ

  (ดู อัลอะศีลีย์ หน้า 254, อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 242)

  9 - อุมัรฺ บุตร มุฮัมหมัด บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร อุมัรฺ บุตร ซาลิม บุตร อบี ยะอฺลา บุตร มุฮัมหมัด (นะกีบ วาซิฏ) บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร มุฮัมหมัด อัลอัชตัรฺ บุตร อุบัยดุลลอฮฺ (อัษษาลิษ) บุตร อะลี บุตร อุบัยดุลลอฮฺ (อัษษานีย์) บุตร อะลี (อัศศอลิฮฺ) บุตร อุบัยดุลลอฮฺ (อัลอะอฺร็อจญฺ) บุตร หุซัยนฺ (อัลอัศฆ็อรฺ) บุตร อะลี (ซัยนุลอาบิดีน)

  (ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 297)

  10 - อุมัรฺ (อบู อะลี) อัลมุคต้ารฺ อันนะกีบ บุตร มุสลิม (อบุล อะลาอฺ) บุตร อบี อะลี มุฮัมหมัด (อัลอะมีรฺ) บุตร มุฮัมหมัด (อัลอัชตัรฺ)

  (ดู อัลอะศีลีย์ หน้า 296)

  11 - อุมัรฺ บุตร หะซัน (อัลอัฟฏ็อส) บุตร อะลี (อัลอัศฆ็อรฺ) บุตร อะลี (ซัยนุลอาบิดีน) บุตร หุซัยนฺ อัชชะฮีด

  (ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 315)

  12 - อุมัรฺ บุตร อะลี บุตร อุมัรฺ บุตร หะซัน (อัลอัฟฏ็อส)

  (ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 315, นะสับ กุรอยฺช ลิซซุบัยรี หน้า 73, อัลอะศีลีย์ หน้า 313 - 315)

  13 - อุมัรฺ (อัลมันญูรอนี) บุตร มุฮัมหมัด บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร มุฮัมหมัด อัลอัฏร็อฟ

  (ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 647)

  14 - อุมัรฺ บุตร ญะอฺฟัรฺ (อัลมะลิก อัลมูลตานี) บุตร อบู อุมัรฺ มุฮัมหมัด บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร มุฮัมหมัด บุตร อุมัรฺ อัลอัฏร็อฟ

  (ดู อัลอะศีลีย์ หน้า 333)

  15 - อุมัรฺ บุตร มูซา (อัลกาซิม) บุตร ญะอฺฟัรฺ (อัศศอดิก)

  (ดู ตะวารีค อันนะบียฺ วัล อาล ลิตตัสตุรียฺ หน้า 126, กัชฟุล ฆุมมะฮฺ 3/9, บิฮารุล อันวารฺ ลิลมัจลิซียฺ 48/288)

  16 - อุมัรฺ บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร มุฮัมหมัด บุตร อุมัร บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ

  (ดู มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ 1/368)

  17 - อุมัรฺ บุตร มุฮัมหมัด บุตร อุมัร (อัลอัฏร็อฟ) บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ

  (ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 641)

  อุษมาน บุตร อัฟฟาน (เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ)

  ท่านอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ คือ เคาะลีฟะฮฺท่านที่ 3 ผู้ซึ่งเป็นสามีของบุตรีท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ถึง 2 คน คือท่านหญิงรุก็อยยะฮฺ และท่านหญิง อุมมุ กัลษูม เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ท่านจึงได้รับการขนานนามว่า ซุน นูร็อยนฺ (ผู้เป็นเจ้าของแห่ง 2 รัศมี)

  ต้นตระกูลของท่าน

  ท่านคือ อุษมาน บุตร อัฟฟาน บุตร อบุล อาศ บุตร อุมัยยะฮฺ บุตร อับดุ ชัมซฺ บุตร อับดุ มะนาฟ บุตร กุศ็อยฺ บุตร กิลาบ

  โดยตระกูลของท่านทางฝ่ายบิดาบรรจบกับตระกูลท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ (อับดุ มะนาฟ)

  ส่วนมารดาของท่านนั้น คือ อัรฺวา บุตรี กุรอยซฺ บุตร เราะบีอะฮฺ บุตร ฮะบีบ บุตร อับดุ ชัมซฺ บุตร อับดุ มะนาฟ บุตร กุศ็อยฺ บุตร กิลาบ ซึ่งตระกูลมารดาของท่านนั้นไปบรรจบกับตระกูลท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ (อับดุ มะนาฟ) เช่นเดียวกัน

  ส่วนยายของท่านนั้น คือ อุมมุ ฮะกีม (อัลบัยฎออฺ) บุตรี อับดุลมุฏเฏาะลิบ ซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และเป็นคู่แฝดของอับดุลลอฮฺ บิดาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

  อะหฺลุลบัยตฺที่มีนามว่า อุษมาน

  1 - อุษมาน บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ

  (ดู อัลอิรฺชาด ลิลมุฟีด 186, มุนตะฮัล อามาล 1/544, ตะวารีค อันนะบียฺ วัล อาล ลิตตัสตุรียฺ หน้า 115, นะสับ กุรอยฺช ลิซซุบัยรี หน้า 43, อันซาบุล อัชรอฟ ลิล บะลาซิรียฺ 2/192, ตารีค อัฏเฏาะบะรียฺ 3/443, อัลบิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ ลิบนิ กะษีรฺ 9/104)

  2 - อุษมาน บุตร อะกีล บุตร อบี ฏอลิบ

  (ดู อันซาบุล อัชรอฟ ลิล บะลาซิรียฺ หน้า 70, ญัมฮะเราะฮฺ อันซาบิล อะร็อบ ลิบนิ ฮัซมฺ หน้า 69)

  ฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัยดิลละฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ)

  ต้นตระกูลของท่าน

  ท่านคือ ฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัยดิลละฮฺ บุตร อุษมาน บุตร อัมรฺ บุตร อามิรฺ บุตร กะอฺบ บุตร สะอฺด บุตร ตัยมฺ บุตร มุรฺเราะฮฺ บุตร กะอฺบ ตระกูลของท่านทางฝ่ายบิดาบรรจบกับตระกูลท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ (มุรฺเราะฮฺ) และกับท่านอบูบักรฺ ที่ (กะอฺบ บุตร สะอฺด บุตร ตัยมฺ)

  อะหฺลุลบัยตฺที่มีนามว่า ฏ็อลหะฮฺ

  1 - ฏ็อลหะฮฺ บุตร หะซัน บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ

  (ดู ตารีค อัลยะอฺกูบี บท เอาลาด หะซัน หน้า 228, ตะวารีค อันนะบียฺ วัล อาล ลิตตัสตุรียฺ หน้า 120, อัลมะอาริฟ ลิบนิ กุตัยบะฮฺ หน้า 212, นะสับ กุรอยฺช ลิซซุบัยรี หน้า 50)

  2 - ฏ็อลหะฮฺ บุตร หะซัน (อัลมุษัลลัษ) บุตร หะซัน (อัลมุษันนา) บุตร หะซัน (อัสสิบฏฺ) บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ

  ( ดู อัลอะศีลีย์ หน้า 122)

  มุอาวิยะฮฺ บุตร อบี ซุฟยาน (เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ)

  ต้นตระกูลของท่าน

  ท่านคือ มุอาวิยะฮฺ บุตร อบี ซุฟยาน (ชื่อจริงว่า ศ็อครฺ) บุตร ฮัรบฺ บุตร อุมัยยะฮฺ บุตร อับดุ ชัมซฺ บุตร อับดุ มะนาฟ บุตร กุศ็อยฺ

  ตระกูลของท่านทางฝ่ายบิดาบรรจบกับตระกูลท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และท่านอะลี ที่ ปู่รุ่นที่ 3 คือ (อับดุ มะนาฟ)

  ส่วนมารดาของท่านคือ ฮินดฺ บุตรี อุตบะฮฺ บุตร เราะบีอะฮฺ บุตร อับดุ ชัมซฺ บุตร อับดุ มะนาฟ บุตร กุศ็อยฺ

  ซึ่งตระกูลมารดาของท่านนั้นไปบรรจบกับตระกูลท่าน
  นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ (อับดุ มะนาฟ) เช่นเดียวกัน ซึ่งถือว่านางอยู่ใน กุอฺดัด (ระดับทางนะสับ) เดียวกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

  อะหฺลุลบัยตฺที่มีนามว่า มุอาวิยะฮฺ

  มุอาวิยะฮฺ บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร ญะอฺฟัรฺ บุตร อบี ฏอลิบ (ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 37, นะสับ กุรอยฺช ลิซซุบัยรี หน้า 83, ญัมฮะเราะฮฺ อันซาบิล อะร็อบ ลิบนิ ฮัซมฺ หน้า 69 )

  อาอิชะฮฺ บุตรี อบูบักรฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮา)

  ต้นตระกูลของท่าน

  ท่านคือ อาอิชะฮฺ บุตรี อบูบักรฺ บุตร อามิร บุตร อัมรฺ บุตร กะอฺบ บุตร สะอฺด บุตร ตัยมฺ บุตร มุรฺเราะฮฺ บุตร กะอฺบ บุตร ลุอียฺ

  โดยตระกูลของท่านทางฝ่ายบิดาบรรจบกับตระกูลท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ปู่รุ่นที่ 6 ของท่านนบี นั่นคือ (มุรฺเราะฮฺ) ส่วนมารดาของท่านคือ อุมมุ รูมาน บุตรี อามิรฺ อัลกินานิยะฮฺ

  อะหฺลุลบัยตฺที่มีนามว่า อาอิชะฮฺ

  1 - อาอิชะฮฺ บุตรี ญะอฺฟัรฺ อัศศอดิก

  (ดู อะอฺลาม อันนิสาอ์ ลิ อุมัร กะฮาละฮฺ หน้า 132, นูรุล อับศ้อรฺ ฟี มะนากิบ อาลิลบัยตฺ อัลมุคต้ารฺ ลิชชับลันญียฺ)

  2 - อาอิชะฮฺ บุตรี มูซา (อัลกาซิม) บุตร ญะอฺฟัรฺ อัศศอดิก

  (ดู อัลอิรฺชาด ลิลมุฟีด 304, อัลอันวารฺ อันนุอฺมานิยะฮฺ 1/371, ตะวารีค อันนะบียฺ วัล อาล ลิตตัสตุรียฺ หน้า 125-126)

  3 - อาอิชะฮฺ บุตรี ญะอฺฟัรฺ บุตรี มูซา (อัลกาซิม) บุตร ญะอฺฟัรฺ อัศศอดิก

  (ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 63)

  4 - อาอิชะฮฺ บุตรี อะลี (อัรฺริฎอ) บุตร มูซา (อัลกาซิม)

  (ดู ตะวารีค อันนะบียฺ วัล อาล ลิตตัสตุรียฺ หน้า 128, กัชฟุล ฆุมมะฮฺ 2/267-284 )

  5 - อาอิชะฮฺ บุตรี อะลี (อัลฮาดี) บุตร มุฮัมหมัด (อัลญะวาด) บุตร อะลี (อัรฺริฎอ)

  (ดู อัลอิรฺชาด ลิลมุฟีด 334)

  6 - อาอิชะฮฺ บุตรี มุฮัมหมัด บุตร หะซัน บุตร ญะอฺฟัรฺ บุตร หะซัน (อัลมุษันนา) บุตร หะซัน (อัสสิบฏฺ) บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ

  (ดู มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ 1/368)

  ตอนที่ 2

  การแต่งงานเกี่ยวดองกันระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ
  กับเศาะหาบะฮฺ

  ในตอนที่ 1 เราได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺกับเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม พร้อมยกตัวอย่างง่ายๆที่แสดงให้เห็นว่าท่านเหล่านั้นมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเพียงไร นั่นคือการที่อะฮฺลุลบัยตฺหลายๆท่านตั้งชื่อบุตรหลานของตนตามชื่อของเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่าพิศวงเลยแม้แต่น้อย เพราะอะฮลุลบัยตฺซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างแน่นแฟ้นกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นั้นย่อมทราบดีถึงความประเสริฐของบรรดาเศาะหาบะฮฺ พวกท่านเหล่านั้นจึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะตั้งชื่อบุตรหลานของตนตามชื่อเศาะหาบะฮฺ

  แต่ที่น่าแปลกก็คือการที่มีคนบางกลุ่มซึ่งอ้างตนว่ารักใคร่และเลื่อมใสในอะฮฺลุลบัยตฺ แต่กลับพยายามใส่ร้ายป้ายสี ใส่ใคล้เศาะหาบะฮฺต่างๆ นานา และพยายามสร้างภาพความขัดแย้งระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ กับ เศาะหาบะฮฺ ทั้งที่อะฮฺลุลบัยตฺเองนั้นให้เกียรติ และเลื่อมใสในเศาะหาบะฮฺรองลงมาจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เลยทีเดียว ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งที่รู้กันอย่างไม่ต้องสงสัย แม้แต่ตำราของทางกลุ่มนี้เองก็ยังระบุชัดเจนถึงความสัมพันธ์อันดีดังกล่าว ดังที่เราได้ยกตัวอย่างไปแล้ว

  ในตอนที่ 2 นี้เราจะกล่าวถึงอีกแง่มุมหนึ่งของสัมพันธภาพระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ กับเศาะหาบะฮฺ นั่นคือ การแต่งงานเกี่ยวดองกัน ระหว่างท่านเหล่านั้น ซึ่งความสำคัญของการที่เราได้รับรู้ว่าท่านเหล่านั้นมีสัมพันธ์เกี่ยวดองกันอย่างไรก็คือ ทำให้เราได้รู้ว่าท่านเหล่านั้นมิได้เกลียดชัง หรือเป็นอริกันตามที่บางกลุ่มกล่าวอ้างแต่อย่างใด ตรงกันข้าม พวกท่านเหล่านั้นกลับสนิทสนมชอบพอกัน มีไมตรีจิตที่ดีต่อกัน มิเช่นนั้นก็คงไม่ทำการแต่งงานเกี่ยวดองกันเช่นนี้ ลองนึกถึงความเป็นจริงดูสิครับ หากว่าคน 2 คน หรือตระกูล 2 ตระกูลไม่ถูกกัน มีความเคียดแค้นเกลียดชังต่อกัน หรือเป็นศัตรูคู่อริกัน ท่านคิดว่า 2 ฝ่ายนี้จะยอมแต่งงานเกี่ยวดองกันหรือ? ยิ่งไปกว่านั้นหากว่าคนที่เป็นศัตรูกับเรานั้น ในสายตาเราเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา เป็นผู้ที่อธรรม เป็นไปได้หรือที่เราจะยอมให้เขามาเกี่ยวดองกับเรา? บรรดาอะฮฺลุลบัยตฺก็เช่นเดียวกันครับ หากว่าพวกท่านเหล่านั้นทราบอยู่เต็มอกว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺได้ตกมุรตัดเป็นคนนอกศาสนาไปแล้วตามที่บางกลุ่มกล่าวอ้างจริง เป็นไปได้หรือที่ผู้ที่มีความประเสริฐเฉกเช่นอะฮฺลุลบัยตฺจะยอมรับท่านเหล่านั้นมาเกี่ยวดองด้วย? และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เองก็มีสัมพันธ์เกี่ยวดองกับบรรดาเศาะหาบะฮฺ โดยท่านสมรสกับอาอิชะฮฺ บุตรีท่านอบูบักรฺ และหัฟเศาะฮฺ บุตรี ท่านอุมัร และยกบุตรีของท่านถึง 2 นางคือรุก็อยยะฮฺ และอุมมุ กัลษูม ให้ท่านอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม

  ซึ่ง ณ ที่นี้ เราจะได้กล่าวถึงความสัมพันธ์เกี่ยวดองระหว่างกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้

  - การเกี่ยวดองระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ท่านอบู บักรฺ และวงศ์วานของท่าน

  - การเกี่ยวดองระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ท่านซุเบรฺ และวงศ์วานของท่าน

  - การเกี่ยวดองระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ท่านอุมัรฺ และวงศ์วานของท่าน (บนู อะดียฺ)

  - การเกี่ยวดองระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ท่านฏ็อลหะฮฺ และวงศ์วานของท่าน

  - การเกี่ยวดองระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ กับ บนี อุมัยฺยะฮฺ

  - การเกี่ยวดองระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺอะละวิยีน กับ อะฮฺลุลบัยตฺอับบาสิยีน

  - การเกี่ยวดองระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ท่านอบู บักรฺ และวงศ์วานของท่าน

  การเกี่ยวดองระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ท่านอบู บักรฺ และวงศ์วานของท่าน

  1- ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

  ท่านได้ทำการสมรสกับท่านหญิงอาอิชะฮฺ บุตรี อบูบักรฺ ซึ่งเป็นการสมรสที่ไม่มีนักประวัติศาสตร์คนใดสามารถปฏิเสธได้

  2- หะซัน บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ หัฟเศาะฮฺ บุตรี อับดุรฺเราะหฺมาน บุตร อบูบักรฺ (ดู ตะวารีค อันนะบียฺ วัลอาล ลิตตัสตุรียฺ หน้า 107)

  3- อิสหาก บุตร อับดิลลาฮฺ บุตร ญะอฺฟัรฺ บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อุมมุ หะกีม บุตรี อัลกอสิม บุตร มุหัมมัด บุตร อบูบักรฺ (ดู ตะรอญิม อะอฺลามิน นิสาอฺ ลิลหาอิรียฺ หน้า 260)

  4- มุหัมมัด อัลบากิรฺ บุตร อะลี ซัยนิลอาบิดีน บุตร หุซัยนฺ

  ท่าน ได้สมรสกับ อุมมุ ฟัรฺวะฮฺ บุตรี อัลกอสิม บุตร มุหัมมัด บุตร อบูบักรฺ ซึ่งนางได้ให้กำเนิด ญะอฺฟัรฺ อัศศอดิก (ดู อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 225, อัลอิรฺชาด ลิลมุฟีด หน้า 270, อัลอะศีลียฺ หน้า 149, นะสับ กุร็อยชฺ หน้า 63)

  โดยมารดาของ อุมมุ ฟัรฺวะฮฺ นั้นคือ อัสมาอ์ บุตรี อับดุรฺเราะหฺมาน บุตร อบูบักรฺ

  ด้วย เหตุนี้ จึงมีรายงานจาก ญะอฺฟัรฺ อัศศอดิก ว่าท่านกล่าวว่า "ท่านอบูบักรฺได้ให้กำเนิดฉันถึง 2 ครั้ง" (ดู อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 176 , กัชฟุลฆุมมะฮฺ ลิลอิรบิลียฺ หน้า 345, อัลอะศีลียฺ หน้า 149 ) ซึ่งความหมายของญะอฺฟัรฺ อัศศอดิก คือ ท่านอบูบักรฺได้เป็นสาเหตุของการให้กำเนิดท่านถึง 2 ทาง นั่นคือทางตาของท่าน (อัลกอสิม บุตร มุหัมมัด บุตร อบูบักรฺ) และทางยายของท่าน (อัสมาอ์ บุตรี อับดุรฺเราะหฺมาน บุตร อบูบักรฺ) นั่นเอง เพราะทั้งสองท่านซึ่งเป็นตายยาของท่านนั้นล้วนเป็นหลานของท่านอบูบักรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ

  5- มูซา อัลญูน บุตร อับดุลลอฮฺ อัลมะหฺฎ บุตร หะสัน อัลมุษันนา บุตร หะสัน อัสสิบฏฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่าน ได้สมรสกับ อุมมุ สะละมะฮฺ บุตรี มุหัมมัด บุตร ฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัยดิลละฮฺ บุตร อับดุรฺเราะหฺมาน บุตร อบูบักรฺ (ดู สิรฺ อัสสิลสิละฮฺ อัลอะละวิยะฮฺ ลิอบี นัศรฺ อัลบุคอรียฺ หน้า 20, อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 102)

  6- อิสหาก บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ กัลษัม บุตรี อิสมาอีล บุตร อับดุรฺเราะหฺมาน บุตร อัลกอสิม บุตร มุหัมมัด บุตร อบูบักรฺ (ดู นะสับ กุร็อยชฺ)

  การเกี่ยวดองระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ท่านซุเบรฺ และวงศ์วานของท่าน

  1- เศาะฟิยะฮฺ บุตรี อับดุลมุฏเฏาะลิบ ป้าของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

  ท่านได้สมรสกับ อัลเอาวาม บุตร คุวัยลิด และให้กำเนิด ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม

  2- อุมมุล หะสัน บุตรี หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อับดุลลอฮฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ 1/341, อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 288, อันสาบุล อัชรอฟ ลิลบะลาซิรียฺ 2/193)

  3- รุก็อยยะฮฺ บุตรี หะสัน บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อัมรฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ หน้า 342, อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 88)

  4- มุลัยกะฮฺ บุตรี หะสัน อัลมุษันนา บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ ญะอฺฟัรฺ บุตร มุศอับ บุตร ซุเบรฺ (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หน้า 53)

  5- มูซา บุตร อุมัรฺ บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อุบัยดะฮฺ บุตรี ซุเบรฺ บุตร ฮิชาม บุตร อุรฺวะฮฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หน้า 72)

  6- ญะอฺฟัรฺ อัลอักบัรฺ บุตร อุมัรฺ บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ ฟาฏิมะฮฺ บุตรี อุรฺวะฮฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หน้า 72)

  7- อับดุลลอฮฺ บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อุมมุ อัมรฺ บุตรี อัมรฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัมรฺ บุตร อัมรฺ บุตร ซุเบรฺ (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หน้า 73-74)

  8- มุหัมมัด บุตร เอาฟฺ บุตร อะลี บุตร มุหัมมัด บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ เศาะฟิยะฮฺ บุตรี มุหัมมัด บุตร มุศอับ บุตร ซุเบรฺ (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หน้า 77)

  9- บุตรี อัลกอสิม บุตร มุหัมมัด บุตร ญะอฺฟัรฺ บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ หัมซะฮฺ บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร เอาวาม (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หน้า 83, ญัมฮะเราะตุล อันสาบ หน้า 61)

  10- มุหัมมัด อันนัฟสุซซะกิยะฮฺ บุตร อับดุลลอฮฺ อัลมัหฏฺ บุตร หะสัน อัลมุษันนา บุตร หะสัน อัสสิบฏฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่าน ได้สมรสกับ ฟาคิตะฮฺ บุตรี ฟุลัยหฺ บุตร มุหัมมัด บุตร อัลมุนซิรฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู สิรฺ อัสสิลสิละฮฺ อัลอะละวิยะฮฺ หน้า 18, นะสับ กุร็อยชฺ หน้า 45)

  11- หะสัน อัลอัศฆ็อรฺ บุตร อะลี ซัยนุลอาบิดีน บุตร หุซัยนฺ อัชชะฮีด

  ท่านได้สมรสกับ อุมมุ คอลิด บุตรี หัมซะฮฺ บุตร มุศอับ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หน้า 73)

  12- สะกีนะฮฺ บุตรี หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ มุศอับ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู อันสาบุล อัชรอฟ ลิลบะลาซิรียฺ 2/195, อัลมะอาริฟ ลิบนิ กุตัยบะฮฺ หน้า 214)

  13- หุซัยนฺ บุตร หะสัน บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อะมีนะฮฺ บุตรี หัมซะฮฺ บุตร อัลมุนซิรฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู สิรฺ อัสสิลสิละฮฺ อัลอะละวิยะฮฺ หน้า 103)

  14- อะลี บุตร หะสัน บุตร อะลี บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ ฟาฏิมะฮฺ บุตรี อุษมาน บุตร อุรวะฮฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู สิรฺ อัสสิลสิละฮฺ อัลอะละวิยะฮฺ หน้า 102)

  15- ฟาฏิมะฮฺ บุตรี อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อัลมุนซิรฺ บุตร อุบัยดะฮฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หน้า 46, อัลอะศีลียฺ หน้า 60)

  16- อิบรอฮีม บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่าน ได้สมรสกับ บุร็อยกะฮฺ บุตรี อุบัยดุลละฮฺ บุตร มุหัมมัด บุตร อัลมุนซิรฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หน้า 75)

  การเกี่ยวดองระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ท่านอุมัรฺ และวงศ์วานของท่าน (บนู อะดียฺ)

  1- ท่านนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

  ท่านได้สมรสกับ หัฟเศาะฮฺ บุตรี อุมัรฺ บุตร อัลค็อฏฏอบ

  2- หุซัยนฺ อัลอัฟฏ็อส บุตร อะลี บุตร อะลี ซัยนุลอาบิดีน บุตร หุซัยนฺ

  ท่านได้สมรสกับ บุตรี ของคอลิด บุตร อบูบักรฺ บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร อุมัรฺ บุตร อัลค็อฏฏอบ (ดู อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 337, นะสับ กุร็อยชฺ หน้า 73)

  3- หะสัน อัลมุษันนา บุตร หะสัน บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ ร็อมละฮฺ บุตรี สะอีด บุตร ซัยดฺ บุตร นุฟัยลฺ (ดู อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 120)

  4- อุมมุ กัลษูม บุตรี อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อุมัรฺ บุตร อัลค็อฏฏอบ (ดู อัลอะศีลียฺ หน้า 58)

  5- อุมมุ กัลษูม บุตรี อิบรอฮีม บุตร มุหัมมัด บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อบูบักรฺ บุตร อุษมาน บุตร อุบัยดุลลอฮฺ บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร อุมัรฺ อัลค็อฏฏอบ (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หน้า 78)

  การเกี่ยวดองระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ท่านฏ็อลหะฮฺ และวงศ์วานของท่าน

  1- หะสัน บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อุมมุ อิสหาก บุตรี ฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัยดุลลอฮฺ (ดู อัลอิรชาด ลิลมุฟีด หน้า 194, มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ 1/651, อัลอันวารฺ อันนุอฺมานิยะฮฺ ลิลญะซาอิรียฺ 1/374)

  2- หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อุมมุ อิสหาก บุตรี ฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัยดุลลอฮฺ (ดู อัลอิรชาด ลิลมุฟีด หน้า 194, มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ 1/651, อัลอันวารฺ อันนุอฺมานิยะฮฺ ลิลญะซาอิรียฺ 1/374 )

  3- อับดะฮฺ บุตรี อะลี บุตร หุซัยนฺ อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ นูหฺ บุตร อิบรอฮีม บุตร มุหัมมัด บุตร ฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัยดุลลอฮฺ (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หน้า 62)

  4- หะสัน บุตร หะสัน บุตร หะสัน บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อาอิชะฮฺ บุตรี ฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัยดุลลอฮฺ (มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ 1/485)

  5- เอานฺ บุตร มุหัมมัด บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ หัฟเศาะฮฺ บุตรี อุมรอน บุตร อิบรอฮีม บุตร มุหัมมัด บุตร ฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัยดุลลอฮฺ (อัลมะหฺบัรฺ ลิลหะบีบ หน้า 448)

  การเกี่ยวดองระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ กับ บนี อุมัยฺยะฮฺ

  1- รุก็อยยะฮฺ และอุมมุ กัลษูม บุตรี 2 ท่านของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

  ทั้ง 2 ท่านได้สมรสกับ อุษมาน บุตร อัฟฟาน บุตร อบุลอาศ

  2- ซัยนับ บุตรี ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

  ท่านได้สมรสกับ อบุล อาศ บุตร อัรฺเราะบีอฺ บุตร อับดุลอุซซา

  3- อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อุมามะฮฺ บุตรี อบุลอาศ บุตร อัรฺเราะบีอฺ

  ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการสมรสที่เป็นที่รู้กันดีโดยไม่มีผู้ใดสามารถปฏิเสธ หรือเคลือบแคลงสงสัยได้

  4- เคาะดีญะฮฺ บุตรี อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อับดุลลอฮฺ บุตร อามิรฺ บุตร กุร็อซฺ (อัลมะหฺบัรฺ ลิบนิหะบีบ หน้า 57, อัลอะศีลียฺ หน้า 60)

  5- ร็อมละฮฺ บุตรี อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ มุอาวิยะฮฺ บุตร มัรฺวาน บุตร อะหะกัม (ดู ญัมฮะเราะฮฺ อันสาบิล อะร็อบ ลิบนฺ หัซมฺ หน้า 87)

  6- อะลี บุตร หะสัน บุตร อะลี บุตร อะลี หุซัยนฺ อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ รุก็อยยะฮฺ บุตรี อุมัรฺ อัลอุษมานิยะฮฺ (ดู อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 312, สิรฺ อัสสิลสิละฮฺ อัลอะละวิยะฮฺ หน้า 102)

  7- ซัยนับ บุตร หะสัน บุตร หะสัน บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อัลวะลีด บุตร อับดุลมะลิก บุตร มัรฺวาน (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หน้า 52, ญัมฮะเราะฮฺ อันสาบิล อะร็อบ ลิบนฺ หัซมฺ หน้า 108)

  8- นะฟีสะฮฺ บุตรี ซัยดฺ บุตร หะสัน บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อัลวะลีด บุตร อับดุลมะลิก บุตร มัรฺวาน (ดู อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 60, มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ 1/461)

  9- ฟาฏิมะฮฺ บุตรี หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อัมรฺ บุตร อุษมาน บุตร อัฟฟาน (ดู อัลอะศีลียฺ หน้า 65-66, อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หน้า 90, มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ 1/498)

  10- ร็อมละฮฺ บุตรี มุหัมมัด บุตร ญะอฺฟัรฺ บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ สุไลมาน บุตร ฮิชาม บุตร อับดุลมะลิก บุตร มัรฺวาน บุตร อัลหะกัม (ดู อัลมะหฺบัร หน้า 449 )

  การเกี่ยวดองระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺอะละวิยีน กับ อะฮฺลุลบัยตฺอับบาสิยีน

  1- มุหัมมัด อัลญะอาด บุตร อะลี อัรฺริฎอ บุตร มูซา อัลกาซิม

  ท่านได้สมรสกับ อุมมุล ฟัฎลฺ บุตรี อัลมะอฺมูน บุตร ฮารูน อัรฺเราะชีด (ดู อัลอิรฺชาด ลิลมุฟีด หน้า 321, อัลมะนากิบ ลิบนิ อาชูบ 1/224)

  2- อะลี อัรฺริฎอ บุตร มูซา อัลกาซิม บุตร ญะอฺฟัรฺ อัศศอดิก

  ท่านได้สมรสกับ อุมมุ หะบีบ บุตรี อัลมะอฺมูน บุตร ฮารูน อัรฺเราะชีด (ดู ตารีค อันนะบียฺ วัล อาล ลิตตัสตุรียฺ หน้า 111, มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ 2/459)

  3- ซัยนับ บุตรี อับดุลลอฮฺ บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ ฮารูน อัรฺเราะชีด (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หน้า 73)

  4- มัยมูนะฮฺ บุตรี หุซัยนฺ บุตร ซัยดฺ บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ

  ท่านได้สมรสกับ อัลมะฮฺดี อัลอับบาสี (ดู อัลมะอาริฟ ลิบนิ กุตัยบะฮฺ หน้า 216)

  ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแค่บางส่วนของข้อมูลความสัมพันธ์อันดีระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺ กับ เศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ซึ่งหากผู้อ่านมีจิตใจที่เป็นกลางและมีความยุติธรรมก็จะสามารถเข้าใจได้ถึงมิตรภาพระหว่างท่านเหล่านั้น และจะมั่นใจว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านเหล่านั้นจะเกลียดชังกันดังที่คนบางกลุ่มกล่าวอ้าง

  ขอองค์อัลลอฮุตะอาลา ทรงชี้นำทางที่ถูกต้องแก่พวกเราทุกคนด้วยเถิด ..

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

  ที่มา : อิกเราะอ์ฟอรั่ม /www.iqraforum.com

  http://bit.ly/OriQLM

  http://bit.ly/OriRiZ

  ส่งฟีดแบ็ก