น้ำตาและเสียงร้องไห้

คำอธิบาย

บทความนี้เป็นบทวิเคราะห์ของอิบนุล ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ เกี่ยวกับน้ำตาและเสียงร้องไห้ สาเหตุต่างๆ และประเภทต่างๆ ของการร้องไห้ ที่มีความลุ่มลึกและละเอียดอ่อนที่ได้รับกลั่นกรองจากรัศมีแห่งอีมานและทางนำแห่งความรู้ ของอุละมาอ์นามอุโฆษยุคฮิจญ์เราะฮฺศตวรรษที่ 8 ผู้นี้ อยากให้ทุกท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งความรู้ เพื่อเติมเต็มอีมานที่กำลังร่อยหรอลงไปทุกวัน ให้กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

Download
ส่งฟีดแบ็ก