คุฏบะฮฺอีดิลอัฎฮา : รัฐธรรมนูญแห่งเมืองมะดีนะฮฺ สรรสาระสันติภาพที่ยั่งยืน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺอีดิลอัฎฮา ฮ.ศ.1433 กล่าวถึงเนื้อหาแห่งสันติภาพที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญอิสลามฉบับแรก ที่ท่านศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ประกาศใช้ในเมืองมะดีนะฮฺหลังจากการอพยพ เป็นปฐมบทสารแห่งสันติภาพที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของอิสลามอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนสันติภาพระหว่างมวลมนุษย์ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด

Download

แหล่งอ้างอิง:

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก