บทเรียนที่ได้รับจาก อายะฮฺ 33-35 สูเราะฮฺ อัซ-ซุครุฟ

คำอธิบาย

อธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะของโลกดุนยาในทัศนะของอัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้า ว่ามิได้มีราคาแต่อย่างใดเลย เป็นเพียงเศษซากที่อัลลอฮฺส่งมาเป็นบททดสอบมวลมนุษย์ จึงไม่ควรเอาเป็นเอาตายกับดุนยา และควรที่จะใช้ชีวิตด้วยความสมถะใช้ชีวิตโลกเพื่อมุ่งมั่นสู่อาคิเราะฮฺโลกหน้าอันนิรันดร เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก