แนวคิดพิชิตปัญหาตามวิถีอิสลาม

คำอธิบาย

อธิบายแนวคิดและคำแนะนำของอิสลามในการพิชิตปัญหาต่างๆ ในชีวิตของมนุษย์ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ต้องประสบในชีวิตโดยไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ หนังสือเล่มนี้ จึงได้กล่าวถึงแนวคิดและข้อเสนอแนะบางประการ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเยียวยา หรือลดระดับความรุนแรงของปัญหาเหล่านั้นลง เป็น 25 คำแนะนำที่คัดสรรมาจากหนังสือ “40 วิธีพิชิตปัญหา” โดยเชคอับดุลมะลิก อัล-กอสิม

Download
ส่งฟีดแบ็ก