บะเราะกะฮฺ ความจำเริญจากอัลลอฮฺ

คำอธิบาย

กล่าวถึงความหมายของคำว่าบะเราะกะฮฺ หรือความจำเริญจากอัลลอฮฺ อธิบายสาเหตุต่างๆ ที่จะนำมาซึ่งบะเราะกะฮฺในชีวิต อาทิ การยำเกรงต่ออัลลอฮฺ การขอดุอาอ์ การอิสติคอเราะฮฺ การใช้จ่ายเพื่อความดี การทำงานหรือการค้าในเช้าตรู่ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก